Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Προσλήψεις 138 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου κλάδων ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας για τα σχολεία Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012 μέχρι και Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012.