Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας καλούμε στις 20 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα των ανακοινωθέντων ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ και των υπολοίπων Ο.Τ.Α.


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Π.Σ.

                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ