Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΕΒΕΖΑ:Πλαίσιο προτάσεων για την καλύτερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας

Πλαίσιο προτάσεων για την καλύτερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, την ενίσχυση του αλιευτικού και γεωργοκτηνοτροφικού τομέα, την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, τις υποδομές, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την παιδεία και την πρόνοια κυριαρχεί στην τρίτη φάση του επιχειρησιακού στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Πρέβεζας, που εγκρίθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας. Τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου μέχρι το 2014, αποτύπωσε ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Κατσιπανέλης και υπηρεσιακοί παράγοντες, υπογραμμίζοντας ότι η χρηματοδότηση μπορεί να προέλθει από από ΚΑΠ-ΣΑΤΑ, ΠΕΠ, ΕΣΠΑ, ειδικές χρηματοδοτήσεις, αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη και την αναπτυξιακή πορεία του δήμου. Ο δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαΐλης επεσήμανε ότι στην δύσκολη οικονομική συγκυρία η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ μέσω ώριμων μελετών αποτελεί μοναδική διέξοδο για την χρηματοδότηση και κατασκευή έργων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη σύνδεσης της περιοχής με τους μεγάλους οδικούς άξονες καθώς και στα τρία μεγάλα έργα που ενέταξε ο Δήμος (ανάπλαση Κυανής Ακτής, βιολογικός Λούρου, σύνδεση Ωρωπού-Καμαρίνας).Τις επιφυλάξεις του για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό εξέφρασε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ευάγγελος Τσοβίλης, σημειώνοντας ότι «η συζήτηση γίνεται εν μέσω της χρεοκοπίας του λαού κι όταν δεν έχουν εξασφαλιστεί τα στοιχειώδη για την λειτουργία του Δήμου. Διευκρίνισε πάντως ότι δεν είναι αντίθετος με νέα έργα που είναι προς το συμφέρον του πολίτη, αρκεί αυτά να εξυπηρετούν το συμφέρον του λαού. Προτεραιότητες για συγκεκριμένες δράσεις που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη του δήμου και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, ζήτησαν τόσο ο κ. Νίτσας όσο και ο κ. Τσαγκάρης, ο οποίος πρόσθεσε πως θα πρέπει ο δήμος να μεριμνήσει για ορισμένα έργα ανεξάρτητα από την κεντρική χρηματοδότηση. Τέλος αναφορά σε παρεμβάσεις οι οποίες θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των δημοτών έκανε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα-Λούρος-Ζάλογγο» κ. Γιάννης Ρέντζος.