Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Νέο Δ/Σ στον Αλιευτικό Σύλλογο Άρτας

Έγιναν  οι εκλογές για την ανάδειξη τακτικής διοίκησης του αλιευτικού συλλόγου δήμου Αρταίων, μετά την ψήφιση και εφαρμογή του νόμου 4015/2011 που καταργούσε όλους τους παλαιούς αλιευτικούς συλλόγους, που υπήρχαν σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα.Οι εκλογές έγιναν παρουσία δικαστικού λειτουργού στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Αλιέων Ηπείρου στην Ανέζα και μετά την ψηφοφορία η κατανομή καθηκόντων έγινε ως ακολούθως:
Πρόεδρος Παναγιώτου Σωτήριος από Δ.Δ Ανέζας
Αντιπρόεδρος Ζουμπούλης Κων/νος από Δ.Δ. Κορωνησίας
Γραμματέας Κοτσαρίνης Ανδρέας από Δ.Δ. Ανέζας
Ταμίας Φούντας Παύλος από Δ.Δ. Γαβριάς
Μέλος  από Δ.Δ. Ανέζας
Οσοι επαγγελματίες αλιείς δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στον νέο σύλλογο μπορούν να προσέρχονται κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ ΩΡΑ 18.00-19.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ, στο γραφείο στην Ανέζα για να εγγραφούν ή πάρουν βεβαιώσεις για τις θεωρήσεις των αδειών των αλιευτικών τους σκαφών.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946628798 και 6974055933.