Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Ψήφισμα της Πανηπειρωτικής για την στέγη αυτιστικών ατόμων ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος,ασχολήθηκε μετά από παράπονα γονέων αυτιστικών ατόμων, με το θέμα της εύρυθμης και συνεχούς λειτουργίας της Στέγης αυτιστικών ατόμων ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ που βρίσκεται στη Ζίτσα Ιωαννίνων.Με δεδομένο ότι το Υπουργείο Υγείας έχει περικόψει ποσοστό 50% επί των λειτουργικών δαπανών όχι μόνο επί του ως άνω ιδρύματος, αλλά επί όλου του προγράμματος ψυχικής υγείας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν τα άτομα που πάσχουν από νευροψυχιατρικές, αναπτυξιακές διαταραχές να εγκαταλειφθούν στο έλεος ή στην καλύτερη των περιπτώσεων να οδηγηθούν σε κλειστά ψυχιατρικά νοσοκομεία, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση δείχνει πλήρη αδιαφορία για ένα τόσο σοβαρό και ευαίσθητο θέμα. Φαίνεται ότι το κόστος των ψυχικά ασθενών, η εγκατάλειψη των οικογενειών και των πολιτών στην ψυχική οδύνη, δεν κοστίζει για εκείνους που χωρίς έλεος περικόπτουν λειτουργικές δαπάνες άκρως απαραίτητες για την ψυχική υγεία.Γι’ αυτό και πιστεύουμε ότι τέτοια ιδρύματα όπως αυτό της Ζίτσας πρέπει να περιβληθούν τον δημόσιο χαρακτήρα για να εξασφαλίζεται συνεχόμενη και επαρκής χρηματοδότηση.Το Δ.Σ. συμπαρίσταται στον αγώνα της διοίκησης της στέγης αυτιστικών ατόμων Ζίτσας, αλλά και στους εργαζόμενους που δεν έχουν καταβληθεί δεδουλευμένες αποδοχές τους από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα και καλεί την κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει παραυτα το εν λόγω ίδρυμα για να αποκαταστήσει το κλίμα γαλήνης και ηρεμίας όχι μόνο στις οικογένειες των αυτιστικών ατόμων, αλλά σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.