Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Συνεδριάζει η ΠΕΔ Ηπείρου για το Μεσοπρόθεσμο

Συνεδριάζει την Τρίτη 13/11/2012, και ώρα 13.00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Ηπείρου. Η συνεδρίαση θα γίνει στα γραφεία της ΠΕΔ, στα Ιωάννινα (Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.Πρόταση Π.Ε.Δ. Ηπείρου για τροποποιήσεις διατάξεων Ν.3852/2010 « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ». 
2.Συζήτηση για τις διατάξεις που αφορούν τους Δήμους και περιλαμβάνονται στο Νόμο « Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 ». 
3.Σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου « Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο πλαίσιο της Πράξης “Bridges of History and Tradition“ » που υλοποιείται στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013.
4.Σχετικά με την έγκριση των πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, και την ανάδειξη αναδόχου του έργου « Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο πλαίσιο της Πράξης “VOLUNTEERISM NETWORKING TOWARDS CIVIL PROTECTION AND PREVENTION OF NATURAL DISASTERS WITH THE USE OF ICT“ » που υλοποιείται στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013.
5.Έγκριση σύμβασης για το έργο « Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου της ΠΕΔ Ηπείρου στο πλαίσιο της Πράξης “Stone and Tradition” » που υλοποιείται στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013.
6.Ορισμός εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε Συμβούλια και Επιτροπές.
7.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων για την αξιοποίηση του κτιρίου του παλαιού Τελωνείου της Πλάκας. 
8.Παροχή Σύμφωνης Γνώμης μεταφοράς της υπαλλήλου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου κ. Ασήμως Χρυσικού στην Περιφέρεια Ηπείρου.
9.Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την παρουσίαση του τόμου « ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ». 
10.Έγκριση συνδρομής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο Δίκτυο Ενημέρωσης της Αυτοδιοίκησης aftodioikisi.gr. 
11.Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.