Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Σε κίνδυνο θέτει τη μεταφορά τον απορριμμάτων της Πρέβεζας και της Πάργας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου η έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

Σε κίνδυνο θέτει τη μεταφορά τον απορριμμάτων της Πρέβεζας και της Πάργας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου η έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος η οποία προήλθε μετά από καταγγελίες πολιτών που είχαν προηγηθεί. Στην έκθεση οι επιθεωρητές καταγράφουν ελλείψεις, αστοχίες αλλά και παραβλέψεις και καλούν σε γραπτή απολογία όλους τους φορείς που σχεδίασαν, κατασκεύασαν, παρέλαβαν και λειτουργούν τον ΧΥΤΑ. Στην έκθεση των τριάντα δύο σελίδων των Επιθεωρητών, η οποία έχει κοινοποιηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στον Σύνδεσμο Διαχείρισης και όλους τους εμπλεκόμενους, καταγράφονται τα πολύ σοβαρά προβλήματα που καθιστούν τη λειτουργία του ΧΥΤΑ επικίνδυνη για το περιβάλλον, ενώ οι επισημάνσεις συνοδεύονται και με τo αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό. Οι κάτοικοι της περιοχής , με αφορμή και αυτή την έκθεση ετοιμάζονται να κινητοποιηθούν για ένα ορθολογικό Σχεδιασμό της Διαχείρισης Απορριμμάτων. Σε σχετική επιστολή τους αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι είναι ώρα να επιβληθούν τα σωστά βήματα στην διαχείριση των απορριμμάτων , να απομακρυνθεί ο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και να πάψει άμεσα η παραλαβή απορριμμάτων που προέρχονται εκτός Δήμου Σουλίου, ώστε η περιοχή να επιβαρύνεται μόνον σε ό,τι της αναλογεί από τις αστοχίες του ΧΥΤΑ .