Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Αποφάσεις Περιφερειάρχη για έργα ΕΣΠΑ σε Ιωάννινα – Άρτα

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, απόφαση με την οποία διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση του έργου:«Εξοπλισμός ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών», με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ιωαννιτών και προϋπολογισμό 553.572,57 ευρώ.Με άλλη απόφαση του Περιφερειάρχη, ζητείται από το Δήμο Αρταίων, φορέα υλοποίησης του έργου «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στις οδούς Αμβρακίας – Τζαβέλλα – Πύρρου», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, να προχωρήσει σε ανασύνταξη των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ε.Δ.Α. και να τα επανυποβάλλει προς έγκριση.