Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Ενισχύεται η φύλαξη της Πανεπιστημιούπολης

Σειρά μέτρων για την αρτιότερη φύλαξη της Πανεπιστημιούπολης αποφάσισε το Πρυτανικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, το οποίο συζήτησε το συγκεκριμένο θέμα.Με έγγραφό του ζητά από τους φύλακες να ελέγχουν συχνά τις εισόδους της Πανεπιστημιούπολης. Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε ότι από την πλευρά της Πεδινής η «μπάρα» θα κλείνει τις εργάσιμες ημέρες στις έξι το απόγευμα, από την πλευρά του Νεοχωρόπουλου η «μπάρα» θα κλείνει τις εργάσιμες ημέρες στις εννέα το βράδυ.Στην κεντρική πύλη της Πανεπιστημιούπολης η «μπάρα» Εισόδου θα κλείνει τις εργάσιμες ημέρες στις δέκα το βράδυ.Κατά τις ημέρες Σάββατο-Κυριακή και αργίες όλες οι «μπάρες» θα είναι κλειστές, της δε κεντρικής πύλης θα ανοίγει κάθε φορά που διέρχεται αυτοκίνητο.Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας Σάββατο-Κυριακή και αργίες και καθημερινά μετά τις 21.00 η ώρα, θα καταγράφονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων που εισέρχονται στην Πανεπιστημιούπολη.