Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ:Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στη θεματική προτεραιότητα «Άλλες Κοινωνικές Υποδομές»

Με ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, γίνεται γνωστή η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου» - Θεματική προτεραιότητα «Άλλες κοινωνικές υποδομές». Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι οι: Φορείς εποπτευόμενοι από τα Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (6η ΥΠΕ, λοιποί φορείς) και η Περιφέρεια Ηπείρου. Οι προτάσεις που πρέπει να υποβληθούν θα πρέπει να στοχεύουν στην αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών υγείας για την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών Υγείας ειδικών κοινωνικών ομάδων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους. Η υποβολή τους είναι δυνατή από 12 -11-2012 μέχρι 31-3-2013 και μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας δαπάνης, που ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr/espa και στην κ. Α. Γκάσιου, τηλέφωνο 26513- 60506.