Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Φιλιατών

 Στην προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την αναβάθμιση των υποδομών σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα προχωρά το Υπουργείο Υγείας, με πόρους από το ΕΣΠΑ.Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου,χρηματοδοτούνται το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Φιλιατών Ηγουμενίτσας με 1.670.530 ευρώ, το Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης με 5.765.400 ευρώ, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με 1.482.000 ευρώ, το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας με 1.221.430 ευρώ, το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας με 702.700 ευρώ.Η προμήθεια του νέου εξοπλισμού στα εν λόγω νοσοκομεία υποστηρίζεται από πόρους των αντίστοιχων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, διενεργείται με προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις, ενώ οι προϋπολογισμοί των ειδών της προμήθειας εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.Από το υπουργείο Υγείας επισημαίνεται ότι με τις αποφάσεις αυτές «και παρά τις υφιστάμενες δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες, ενισχύεται και αναβαθμίζεται περαιτέρω η αποτελεσματική και ποιοτική παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών προς όφελος της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος».