Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ:Ανεξαρτητοποίηση Χρήστου Ζαρκάδη!

Με μία δήλωση, για τα έργα και τις ημέρες της Δημοτικής Αρχής Μετσόβου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Ζαρκάδης κάνει γνωστή την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη της πλειοψηφίας.Αναλυτικά στην γραπτή του δήλωση ο κ. Ζαρκάδης αναφέρει τα εξής:"Υπογράφω την δήλωση αυτή αισθανόμενος την ανάγκη να εξηγήσω δημόσια προς κάθε συμπολίτη μου τους λόγους που με οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια.Είμαι συνιδρυτής στην ίδρυση της Δημοτικής παράταξης «Πορεία Ελπίδας> πριν από τον Σεπτέμβριο του 2010.Μαζί με πολλούς ακόμα αξιόλογους συμπολίτες μας, γίναμε συνοδοιπόροι στην δύσκολη πορεία να προσφέρω και εγώ τις όποιες δυνάμεις και δυνατότητες είχα, πρωτίστως στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στον Δήμο μας. Να αλλάξουμε τον Δήμο Μετσόβου με βάση, αρχές, αξίες αλλά και δεσμεύσεις που καταγράφηκαν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα.Το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε στις 14-11-2010 που οι συμπολίτες μας με την ψήφο τους, καθαρά, μας έδωσαν μια και μόνο εντολή, να το πραγματοποιήσουμε, και να τα αλλάξουμε όλα προς όφελος όλων των κατοίκων του Δήμου.Ξεκινήσαμε με ενθουσιασμό και δώσαμε μάχες, ακόμα και με τους εαυτούς μας, για να διαμορφώσουμε ένα νέο μοντέλο διοίκησης για το οποίο άλλωστε είχαμε ήδη δεσμευτεί προεκλογικά στους συμπολίτες μας.Πολλές αλλαγές επέβαλε και η νέα νομοθεσία (νόμος 3852/10 “Καλλικράτης”) που ισχύει από την έναρξη της θητείας μας από 1-1-2011.Το νέο μοντέλο θα βασιζόταν, εκτός από όσα ήδη επέβαλε ο νόμος, και σε αρχές, αξίες, διαφάνεια, έλεγχο, λογοδοσία, συμμετοχή των πολιτών, αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών πόρων από τα τακτικά έσοδα και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται με αξιοποίηση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και την εύρυθμη λειτουργία και απόδοση των Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων του διευρυμένου Δήμου.Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν εφαρμόσαμε το μοντέλο που δεσμευτήκαμε.Σε λίγες μέρες κλείνω 24 μήνες θητείας δηλαδή το, μισό, της θητείας σαν Διοίκηση του Δήμου. Δεν γνωρίζω αν είναι πιο αξιόπιστη η γνώμη του κάθε δημοτικού συμβούλου, για την αξιολόγηση της μέχρι τώρα θητείας μας ,από μια έρευνα από τους πολίτες του Δήμου Μετσόβου.Πιστεύω όμως ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αγνοηθεί αυτό που όλοι καταγράφουμε από τον περίγυρο μας, ότι δυστυχώς πλειοψηφούν τα αρνητικά σχόλια, κυρίως για τον τρόπο που διοικούμε τον Δήμο, σε αυτό το διάστημα.Εκφράσαμε επανειλημμένα στις όποιες διαδικασίες της παράταξης, προφορικά και γραπτά, τις ανησυχίες μας για σειρά λαθών και παραλείψεων και προτείναμε λύσεις που ποτέ δεν εφαρμόστηκαν.Πολλοί από τους Συμπολίτες μου είναι απογοητευμένοι από την Δημοτική αρχή.Σε γενικές μόνο γραμμές, οι βασικές αιτίες κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι:Το μοντέλο διοίκησης.
-Η υποβάθμιση των αιρετών και του ρόλου τους. Η υποβάθμιση των Δημοτικών Υπαλλήλων και του ρόλου τους.
-Η έλλειψη διαφάνειας, παρότι ήταν κορυφαία προεκλογική μας δέσμευση.
-Η έλλειψη τήρησης κατ ελάχιστο των δεσμεύσεων του προγράμματος μας.
-Η έλλειψη στοιχειωδών κανόνων συλλογικής δράσης.
-Η έλλειψη στοιχειώδους επικοινωνίας και πληροφόρησης είτε εντός είτε εκτός.
-Η έλλειψη σεβασμού προς την διαφορετική άποψη, ακόμα και αν αυτή είναι αποδεδειγμένα σωστή.
-Ο διαχωρισμός της πλειοψηφίας σε διοίκηση και λοιπούς και η μη αξιοποίηση και συμμετοχή ενεργών και ικανών συμπολιτών μας σε συμμετοχικά όργανα.
-Οι παραιτήσεις που κατά καιρούς έχουν υποβληθεί, και δεν αξιολογήθηκαν οι λόγοι που αναφέρθηκαν σε αυτές.
-Η πλημμελής αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας και ειδικότερα η εκμίσθωση των ακινήτων και κοινοχρήστων χωρών και εκτάσεων σε όλον τον Δήμο. Η πλημμελής αξιοποίηση και εκμίσθωση των Δημοτικών καταστημάτων της Κεντρικής Πλατείας του Μετσόβου.
-Η παράνομη συναίνεση της Δημοτικής αρχής σε μακροχρόνια εκμετάλλευση ακινήτων από τον Δήμο, με την μέθοδο της Χρησικτησίας, με σκοπό τον εντυπωσιασμό και την απορρόφηση Κοινοτικών κονδυλίων από τους Υμετέρους για Δημιουργία ανενεργών Μουσείων και άλλων εγκαταστάσεων.
-Η ερασιτεχνική αξιοποίηση των Λατομικών, Αιολικών και Υδάτινων πόρων του Δήμου, χωρίς Δημοτικό όφελος.
Η ανεξέλεγκτη υλοτομία των Δημοτικών Δασών από Ιδιώτες και προβληματικούς Συνεταιρισμούς χωρίς κανόνες και Δημοτικό όφελος.
Η ανεξέλεγκτη παραχώρηση βοσκησίμων εκτάσεων και η αδειοδότηση προσωρινών <Σταυλικών> Εγκαταστάσεων σε Δημοτικές εκτάσεις, χωρίς δημοπράτηση. Οι ανύπαρκτες συντηρήσεις των δικτύων κοινής ωφέλειας, όπως τα δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Όμβριων υδάτων.
-Η αδιαφορία στις επισημάνσεις και προτάσεις που με αγωνία κατατέθηκαν έγκαιρα και έγκυρα. Η μη εφαρμογή του νόμου για αλλαγή του οργανισμού και των διαδικασιών του Δήμου. Η μη εφαρμογή των υποχρεώσεων όπως πχ. χρόνος και τρόπος κατάθεσης του Προϋπολογισμού – Απολογισμού του Δήμου, αλλά και των Επιχειρήσεων αυτού.
-Ο τρόπος διαχείρισης της καθημερινότητας και της εικόνας της πόλης, όπως διαμορφώνεται σε κάθε κάτοικός της.
Εξυπακούεται, ότι για κάθε μια από τις παραπάνω επισημάνσεις, υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα για τεκμηρίωση, που για λόγους οικονομίας δεν αναφέρονται..Ταυτόχρονα για να πιέσω στην κατεύθυνση διόρθωσης αδυναμιών και λαθών και εξεύρεσης λύσεων, παραιτήθηκα από την αρχή του χρόνου, από κάθε θέση που μου είχε δώσει η συμμετοχή μου στην παράταξη της πλειοψηφίας και ζήτησα από το Δημοτικό Συμβούλιο την αντικατάσταση μου από τις Επιτροπές που με όρισε αυτό, όπως άλλωστε ορίζει ο Νόμος.Γνωρίζω τα αντεπιχειρήματα, για την συμπεριφορά των κατεστημένων και την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας. Δίπλα μου όμως υπάρχουν πολλά παραδείγματα που με κάνουν να πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές και μεγάλες ευθύνες και σε εμάς, σαν παράταξη πλειοψηφίας και όχι μόνο στην συγκυρία.Μέχρι σήμερα δεν δικαιώσαμε τις προσδοκίες των συμπολιτών μας.Ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα και για αυτό παίρνω αυτή την πρωτοβουλία σήμερα, κάνοντας μια ακόμα προσπάθεια να αλλάξουμε το τρόπο Διοίκησης και την αποτελεσματικότητα του Δήμου, σχεδόν σε όλους τους τομείς, για το υπόλοιπο της θητείας μας.Ίσως έτσι να δικαιώσουμε όσες και όσους μας εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους έστω και κατά ένα μέρος.
Δεν μέμφομαι κανένα δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας για την στάση του σε σύγκριση με την επιλογή μου. Απλά ο καθένας έχει άλλο τρόπο να υπηρετεί αρχές, αξίες και στόχους. Είμαστε διαφορετικοί στην αντοχή και την ανοχή.Δηλώνω ότι διατηρώ μόνο την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου που μου έχουν δώσει οι πολίτες του Δήμου Μετσόβου.Δηλώνω ότι θα ψηφίζω στα δημοτικά συμβούλια κατά συνείδηση όπως αλώστε προβλέπει και ο νόμος 3852 ΦΕΚ 87-7/10/2010 στην παρ 2 του άρθρου 68.Δηλώνω ότι θα ψηφίζω επίσης τα θέματα που θα αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος και των δεσμεύσεων που αναλάβαμε απέναντι στους συμπολίτες μας και οι οποίοι μας έδωσαν εντολή με την ψήφο τους, να εφαρμόσουμε.
Φίλες και Φίλοι, Συμπολίτισσες και Συμπολίτες,
Θεωρώ ότι αντιμετωπίζουμε, μαζί με τη βαθιά οικονομική κρίση, και καθολική κρίση αξιών. Επιθυμώ σε αντιστάθμισμα, μια αναβαθμισμένη τοπική αυτοδιοίκηση, στο πλάι της κοινωνίας: να εμπνέει και να κινητοποιεί την κοινωνική δυναμική, για το καλό όλου του Δήμου Μετσόβου.
Καλώ όλους όσους αντιμετωπίζουν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε μια κίνηση αναβάθμισης της Διοίκησης του Δήμου, έχοντας υπ όψιν ότι δεν μπορούμε με τις ίδιες αναμασημένες συνταγές και τους μεταλλαγμένους παλιούς ρόλους, να διατηρούμε την αξιοπιστία μας, φέρνοντας έμπρακτα αποτελέσματα.Καλώ σε συνεργασία όλους, όσοι πιστεύουμε σε αλήθειες και ρήξεις ουσίας με το παρελθόν και δεν αποτιμούμε στη ζυγαριά του πολιτικού κόστους τις απόψεις μας τις αρχές και αξίες μας για τη ζωή και για την Διαχείριση του Δήμου Μετσόβου.Όλοι εμείς που δεν χρωστάμε σε κανέναν τίποτα και δεν θέλουμε να κάνουμε την πολιτική και την συμμετοχή στα κοινά, τέχνη του συμβιβασμού και της ;οικογενειοκρατίας , καλούμαστε σε ένα νέο ξεκίνημα.
Σε μια ελπιδοφόρα, ρεαλιστική και καθημερινή μάχη για τον Δήμο μας.Ο κάθε πολίτης με τα προβλήματά του και τις δυνάμεις του, μπορεί να είναι το ενεργό κύτταρο της κοινής προσπάθειας. Μιας συνειδητής κοινωνικής στράτευσης, χωρίς τα «καπέλα» αυτών που θέλουν να διασφαλίσουν μόνο την προσωπική τους ηγεμονία. Με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και των στόχων αυτής της πορείας.Ο προβληματισμός ο δικός μου και οι πικρές αλήθειες που δημόσια θέτω, μετά από μακρό διάστημα αναμονής και περίσκεψης, μπορούν να αποτελέσουν τη «μαγιά». Την αφετηρία για την αναδημιουργία του Καλλικρατικου Δήμου Μετσόβου, με προσήλωση στις αξίες και τις ανάγκες της κοινωνίας, με αξιόπιστο πολιτικό λόγο και καθημερινό συνεπή αγώνα ,με όραμα για ένα καλύτερο Αύριο.Οι καιροί δεν περιμένουν.

Μέτσοβο 12η Νοεμβρίου 2012.
Χρήστος Β. Ζαρκάδης
Δημοτικός Σύμβουλος