Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Στα Ιωάννινα το «Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης» με κεντρικό εισηγητή τον Ομότιμο καθηγητή Ι. Ν.Παρασκευόπουλο

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΑθηνάΤεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης» θα γίνει για πρώτη φορά στα Ιωάννινα με κεντρικό εισηγητή τον Ομότιμο καθηγητή Ι. Ν Παρασκευόπουλο σε συνεργασία με το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου στις 13 -14 Οκτωβρίου !Το Αθηνά Τεστ είναι σταθμισμένο εργαλείο για τη Διάγνωση Δυσκολιών Μάθησης και απευθύνεται σε όλους τους ειδικούς που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και εκπαίδευση του παιδιού (εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς,νηπιαγωγούς.ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, λογοθεραπευτές , φοιτητές και επαγγελματίες ).Περιλαμβάνει 14 κλίμακες που εξετάζουν 5 τομείς ανάπτυξης:
- Νοητική Ικανότητα
- Μνήμη Ακολουθιών
- Ολοκλήρωση Παραστάσεων
- Γραφο-φωνολογική Ενημερότητα
- Νευρο-ψυχολογική Ωριμότητα