Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Προσλήψεις στη ΔΕΗ Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας

Με 140 διοικητικούς υπαλλήλους ενισχύεται η ΔΕΗ ΑΕ προκειμένου να καλύψει εποχικές ή παροδικές ανάγκες των Διευθύνσεων Πωλήσεων σε πέντε διοικητικές περιφέρειες.Ένας ταμίας θα προσληφθεί στην Ηγουμενίτσα ενώ στα Ιωάννινα θα προσληφθούν ένας υπάλληλος γραφείου και ένας ταμίας.Το ανθρώπινο δυναμικό θα προσληφθεί για οκτώ μήνες.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής διευθύνσεις:
1. ΔΕΗ Ιωαννίνων: Χρ. Κατσάρη 4, ΤΚ 452 21 – Ιωάννινα. Τηλ. 26510-22.970.
2 .ΔΕΗ Ηγουμενίτσας: 2ο χλμ. Εθν. Οδού Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων, ΤΚ 461 00. Τηλ. 26650-26.290.