Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ:Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών

Στην πρόσληψη προσωπικού εννέα ατόμων τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες βρεφονηπιακών σταθμών, προχωρά ο Δήμος Πρέβεζας. Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν 4 βρεφονηπιοκόμους ή βρεφοκόμους Τ.Ε, 3 μάγειρες Δ.Ε με πτυχίο ή δίπλωμα μαγειρικής τέχνης από ΙΕΚ ή Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο ή άλλη Επαγγελματική Σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ καθώς και δύο άτομα Υ.Ε για προσωπικό καθαριότητας. Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 11 μήνες με δυνατότητα συνέχισης, σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι ηλικίας από18 έως 65 ετών μπορούν να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Πρέβεζας. Τηλ. επικοινωνίας: 2682360654-2682360633- 2682360657.