Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Ενημέρωση του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών προς της Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις


Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει τα μέλη του που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό ότι, επειδή η προώθηση του εξαγωγικού εμπορίου της χώρας συναρτάτε μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή απλοποιημένων διαδικασιών απόδειξης της καταγωγής ή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, το Υπουργείο Οικονομικών καλεί τις Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που εξάγουν στις χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει Προτιμησιακές Συμφωνίες και προκειμένου τα εμπορεύματα τους να επωφεληθούν προτιμησιακής μεταχείρισης στη χώρα προορισμού, να αποκτήσουν την «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» ως προς την καταγωγή ή την ελεύθερη κυκλοφορία, ώστε να μην παρίσταται ανάγκη μετάβασής τους στο αρμόδιο Τελωνείο Εξαγωγής για την έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR 1, EUR-MED ή A.TR.Σας ενημερώνουμε ότι για περισσότερες πληροφορίες η αρ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012/03.02.2012 ΑΥΟ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 588Β’ /05.03.2012 και αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Β44ΥΗ-Α3Σ.Προτιμησιακές Συμφωνίες με χώρες: Αλβανία, Ανδόρα, Βοσνία, Κρατία, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Ν.Αφρική, Π.Γ.Δ.Μ. Σερβία, Χιλή, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Αιγύπτου, Ελβετίας, Ισλανδία, Ισραήλ, Λιβάνου, Μαρόκο, Νορβηγία, Τουρκία, Τυνησία, Δημοκρατία της Κορέας.