Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Εγκρίθηκε ο ισολογισμός και ο απολογισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων


Ο ισολογισμός και ο απολογισμός του Δήμου για το 2011 εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ παράλληλα περιγράφηκε τόσο από τον δήμαρχο Φίλιππα Φίλιο όσο και από τον αντιδήμαρχο Νίκο Μάντη η σημερινή οικονομική κατάσταση, η οποία εξ αιτίας των συνεχών περικοπών πόρων, είναι εξαιρετικά δύσκολη.Ο ισολογισμός του 2011 είναι ο πρώτος του Καλλικρατικού Δήμου, με πλεόνασμα 4,6 εκατομμύρια ευρώ και όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Νίκος Μάντης, βασικές παράμετροι ήταν να καλυφθούν παθογένειες που υπήρχαν, να ενσωματωθούν περισσότερες επισφαλείς απαιτήσεις, να ενσωματωθούν περισσότερες προβλέψεις για τις δικαστικές διεκδικήσεις, να οριοθετηθεί η αυτοτέλεια των χρήσεων και το σημαντικότερο, να έχει ο Δήμος στο τέλος του 2011 ένα ταμείο της τάξης των 3.956.000 ευρώ, που να δικαιολογεί ως ένα βαθμό τις ειδικές πιστώσεις αλλά και την οικονομική κατάρρευση που είχε προβλεφθεί ότι θα έρθει το 2012.Σε επίπεδο συγκριτικών στοιχείων για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου στη χρήση του 2011, όπως τα παρουσίασε ο κ. Μάντης, υπάρχουν τα ακόλουθα στοιχεία απολογιστικά και συγκριτικά με τον ισολογισμό έναρξης 1/1/2011.

Α) Δάνεια 1/1/2011 30.400.000€ Δάνεια 31/12/2011 28.800.000€ (μείον 1.616.000 μεταβολή 5,3%)

Β) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1/1/2011 24.876.000€» 31/12/2011 18.686.000€

(μείον 6.190.000€, μεταβολή 25%)

Γ) Απαιτήσεις 1/1/2011 23.684.000€ 31/12/2011 20.300.000€ (μείον 3.384.000 μεταβολή 14,3%)

Ο προϋπολογισμός του Δήμου είχε διαμορφωθεί στο ποσό των 136.000.000, ο προϋπολογισμός που εκτελέστηκε και περιλαμβάνεται στον απολογισμό που παρουσίασε ο κ. Μάντης, έφτασε στο ποσό των 70.500.000 στο σκέλος των εισπράξεων και στο ποσό των 72.500.000 στο σκέλος των πληρωμών.Ο αντιδήμαρχος, στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου υπογράμμισε την τεράστια δυσκολία που υπάρχει, λόγο της οικονομικής κατάρρευσης, να εισπραχθούν οι οφειλές προς το Δήμο, οι οποίες έρχονται από τα παρελθόντα έτη.Ενδεικτικό είναι ότι με την λήξη της προθεσμίας για τη ρύθμιση οφειλών προσήλθαν μόλις 481 οφειλέτες από τους 4.852. Οι συνολικές οφειλές προς το δήμο ανέρχονται στα οκτώ εκατομμύρια.Η μείζονα αντιπολίτευση υποστήριξε ότι είχε παραδώσει ένα Δήμο πλεονασματικό και χωρίς κανένα οικονομικό πρόβλημα.Τα στοιχεία όμως που παρουσίασε στη συνέχεια ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος απέδειξαν το τεράστιο άνοιγμα που δημιουργήθηκε μέσα σε μία δεκαετία.Το 2001 το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) ανέρχονταν στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2010 τα σύνολο των οφειλών έφτανε στα 45,2 εκατομμύρια.«Όλα αυτά τα χρόνια, που υπήρχε χρήμα, δεν κινήθηκε καμία διαδικασία είσπραξης. Η κατάσταση αφέθηκε χωρίς κανέναν έλεγχο. Τον τελευταίο ενάμισι χρόνο έγινε μία τεράστια προσπάθεια η οποία απέδωσε ένα ουσιαστικό και πραγματικό νοικοκύρεμα στα οικονομικά», τόνισε ο Δήμαρχος.