Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Στο ΕΣΠΑ η κατασκευή δικτύου διευθέτησης όμβριων υδάτων στην Άνω Λαψίστα

Τη θετική εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, γνωστοποιεί ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης προς το Δήμο Ζίτσας για την ένταξη στο ΕΣΠΑ της πράξης «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης όμβριων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Τ. Κ. Άνω Λαψίστας». Η πράξη υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη θεματική προτεραιότητα «Ολοκληρωμένα σχέδια για την Αστική Ανάπτυξη και Αγροτική Αναγέννηση» με προϋπολογισμό 1,2 εκ. ευρώ.