Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Ο Γάλλος Πρόξενος στην Ήπειρο

Διαδοχικές συναντήσεις με το Δήμαρχο των Ιωαννίνων, των Περιφερειάρχη Ηπείρου και τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είχε χθες ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη Christophe Le Rigoleur.Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας των δύο χωρών στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, καθώς και τον τουρισμό.