Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Στενάζει το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων,από την ασφυκτική οικονομική κατάσταση!

Στενάζει το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, αλλά και κωμοπόλεων, όπως του Μετσόβου από την ασφυκτική οικονομική κατάσταση και την κρίση που πλήττει τα εμπορικά καταστήματα. Μία από τις παραμέτρους της οικονομικής συγκυρίας που αφορά στα εμπορικά καταστήματα έχει να κάνει αναμφίβολα με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενοικίων, όπως και στις πληρωμές των προμηθευτών. Από τις αρχές του 2012 και μετά τη σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου για την πρόβλεψη μείωσης των μισθωμάτων που καταβάλλει το Δημόσιο σε ποσοστό 20%, συγκροτήθηκαν ανά περιφέρεια οι Επιτροπές Διακανονισμού των εμπορικών μισθώσεων. Η Επιτροπή αποτελείται από εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκπρόσωπο του τοπικού Συλλόγου Ιδιοκτητών, καθώς και εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου. Σε αυτές έχουν δικαίωμα να προσφύγουν και να ζητήσουν την διαμεσολάβηση, τόσο οι ιδιοκτήτες, όσο και οι ενοικιαστές, ακόμη και εάν μεταξύ τους έχουν συμφωνήσει σε μείωση του μισθώματος. Οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν την πλειοψηφία από την αρχή του έτους, όπου συγκροτήθηκε για την Περιφέρεια Ηπείρου η Επιτροπή Διακανονισμού. Η Επιτροπή σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχει κληθεί να επικυρώσει πρακτικά 67 συνολικά υποθέσεων, με ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να έχουν συμφωνήσει στο ποσό της μείωσης του μισθώματος. Πολλές από τις υποθέσεις αυτές αφορούν σχολικά κυλικεία, με τις συζητήσεις να γίνονται μεταξύ των Σχολικών Επιτροπών και των ιδιοκτητών των κυλικείων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζουν τα στοιχεία για τις υπόλοιπες υποθέσεις, που έφτασαν στη διαμεσολάβηση της Επιτροπής. Συνολικά πρόκειται για 11 υποθέσεις εμπορικών μισθώσεων, οι εννέα εκ των οποίων στα Ιωάννινα και οι δύο στο Μέτσοβο. Στις δύο από τις έντεκα υποθέσεις επήλθε συμφωνία ενώπιον της Επιτροπής μεταξύ των δύο πλευρών για τη μείωση του ενοικίου. Για τις οκτώ συντάχθηκε πρακτικό της Επιτροπής ότι συντρέχουν λόγοι μείωσης του ενοικίου και οι δύο πλευρές θα προσφύγουν για να βρουν τη λύση στα Δικαστήρια, ενώ σε μία περίπτωση κρίθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος μείωσης του μισθώματος. Η πλειονότητα των υποθέσεων στο Νομό Ιωαννίνων αφορά φυσικά την πόλη των Ιωαννίνων και ακόμη ειδικότερα εμπορικές μισθώσεις στο κέντρο. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι οδοί Χαριλάου Τρικούπη, 28ης Οκτωβρίου, Βλαχλείδη και Γρηγορίου Σακκά. Η συμφωνία, όπου έχει επέλθει, αλλά και η πρόταση της Επιτροπής για το ποσοστό της μείωσης κυμαίνεται μεταξύ 15%-20%. Ο αριθμός των υποθέσεων που έφτασαν στην Επιτροπή δεν θεωρείται μικρός, αλλά είναι βέβαιο ότι οι υποθέσεις θα ήταν πολύ περισσότερες αν στο μεσοδιάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα δεν είχε δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να συζητούν και να αποφασίζουν στα δημοτικά συμβούλια απευθείας τις αιτήσεις πολιτών για μειώσεις των μισθωμάτων σε δημοτικά καταστήματα.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ