Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Συνάντηση εργασίας για τη νέα προγραμματική περίοδο

Συνάντηση εργασίας για την στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης», στο πλαίσιο προετοιμασίας της Περιφέρειας Ηπείρου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ), θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012, ώρα 12:00 με 15:00, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.Στη συνάντηση εργασίας θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες, που θα συνδράμουν στην εκπόνηση του «Στρατηγικού Σχεδίου για την Έξυπνη Εξειδίκευση» της Περιφέρειας, με την εκπόνηση σχετικής μελέτης από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων αποτελείται από τους:
-Alasdair Reid, διευθυντή του Technopolis Group στις Βρυξέλλες.
-Jorge-A. Sanchez-P., διοικητή του Corallia Cluster.
-Νίκο Κομνηνό, διευθυντή της ερευνητικής μονάδας URENIO
-Παναγιώτη Τσανάκα, πρόεδρο του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας.