Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΗΚ ΑΕ

Για τους απαράδεκτους, ψευδείς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Καχριμάνη

Με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 24/10/2012, σχετικά με την καθυστέρηση των νέων ΟΠΑΑΧ ( άξονας 3 ), η ΑΣΗΚ ΑΕ, είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τους ενδιαφερομένους και την τοπική κοινωνία για το ποιος πραγματικά παρακωλύει την έναρξη του μεγάλου αυτού έργου.Η Αναπτυξιακή Συνεταιριστική Ηπείρου Κέρκυρας ΑΕ (ΑΣΗΚ ΑΕ) που ιδρύθηκε το 1993 αποτελεί την υποστηρικτική δομή του Συνεταιριστικού Αγροτοδιατροφικού κλάδου, παρέχοντας τεχνική στήριξη στον αγροτικό κόσμο και στις επιχειρήσεις του. Μέτοχοί της είναι οι ΕΑΣ Ηπείρου & Κέρκυρας, η Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός ΠΙΝΔΟΣ, η ΠΕΔ Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών, η Τράπεζα Ηπείρου.Έχει υλοποιήσει δεκάδες έργα από το 2ο και 3ο ΚΠΣ. Μεταξύ αυτών, αποτέλεσε τον μοναδικό σε όλη την χώρα Συλλογικό φορέα LEADER II, καθώς και τον επίσημο και διαπιστευμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση φορέα το EUROPE DIRECT για την πληροφόρηση – ενημέρωση των πολιτών της Ηπείρου.Η ΑΣΗΚ ΑΕ ήταν η επικεφαλής εταιρία των ΟΠΑΑΧ 2003-2008, με αντένες την ΗΠΕΙΡΟΣ AE (Γιάννενα), την ΕΤΑΝΑΜ (Άρτα- Πρέβεζα) και την ΑΝΕΘ (Θεσπρωτία). Η ΑΣΗΚ, παίρνοντας μία σοβαρή πρωτοβουλία, και εκπροσωπώντας τις μεγαλύτερες οικονομικές μονάδες του αγροτοδιατροφικού κλάδου της Ηπείρου, άνοιξε τον δρόμο για την συνεννόηση και συνεργασία όλων των Αναπτυξιακών Εταιριών της Περιφέρειάς μας.Χάρη στις προσπάθειες της ΑΣΗΚ, οι Αναπτυξιακές εταιρίες της Ηπείρου υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα προγράμματα ανάπτυξης της Ηπειρωτικής υπαίθρου.Υλοποίησε 375 έργα από το 2003 έως το 2008. Από τους πάμπολλους ελέγχους που διενεργήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων και την ΕΔΕΛ του Υπ. Οικονομικών, διαπιστώθηκε η άριστη εφαρμογή του προγράμματος (υπάρχουν γραπτές αποφάσεις ελέγχων). Επιπλέον, έγιναν ιδιαίτερες μνείες από τα προαναφερθέντα υπουργεία και από την Περιφέρεια Ηπείρου το έτος 2006.Η άμεση παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνικής στήριξης προς κάθε πολίτη της υπαίθρου έβαλε τέρμα σε πρακτικές συναλλαγής και αδιαφάνειας, όπως αναγνωρίζουν στο σύνολό τους οι επενδυτές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.Για τους λόγους αυτούς, η ΑΣΗΚ έχει καταταγεί στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά από πλευράς λειτουργίας, αξιολόγησης, παρακολούθησης και χρηστής διαχείρισης των έργων που έχει αναλάβει.Η συνεργασία μεταξύ των αναπτυξιακών εταιριών ( ΗΠΕΙΡΟΣ, ΕΤΑΝΑΜ, ΑΝΕΘ ) και της σταθερής ομάδας έργου της ΑΣΗΚ υπήρξε άριστη. Επίσης, δόθηκε βοήθεια προς αυτές όποτε την χρειάστηκαν, είτε ως οικονομική διευκόλυνση από τον προϋπολογισμό της ΑΣΗΚ, είτε με στελεχιακό δυναμικό.Αυτή η νέα πραγματικότητα στην υλοποίηση των προγραμμάτων στην Ήπειρο, που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αξιοκρατία και σωστή εφαρμογή των νόμων προς διευκόλυνση των πολιτών -οι οποίοι πράγματι έχουν να λένε για το νέο περιβάλλον στον χώρο των προγραμμάτων που δημιούργησε η ΑΣΗΚ- φαίνεται ότι ενόχλησε.Ενώ όλα έδειχναν ότι θα κατεβαίναμε στον διαγωνισμό για τα νέα ΟΠΑΑΧ με το ίδιο πετυχημένο σχήμα, η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ τορπίλισε την συνεργασία την τελευταία στιγμή κατεβάζοντας δική της πρόταση.Μετά το άνοιγμα των φακέλων των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, τον Μάρτιο του 2011, στις 28 Ιουνίου συνεδρίασαν οι αρμόδιες επιτροπές και εκδόθηκε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου ανακοινώθηκε η τελική βαθμολογία: ΑΣΗΚ 100 , ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 96.Αφού πέρασαν πέντε μήνες από το άνοιγμα των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, στις 2 Αυγούστου 2011 η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ κατέθεσε ενστάσεις σε όλες τις αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι επιτροπές του Υπουργείου που συγκροτήθηκαν για την εξέτασή τους απέρριψαν όλες τις ενστάσεις!Μετά την απόρριψη των ενστάσεων στις 2 Αυγούστου 2011 η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ κατέθεσε τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα στο Συμβούλιο Επικρατείας, παρότι γνώριζε ότι είναι αναρμόδιο να εκδικάσει τα ασφαλιστικά μέτρα.
Στις 18 Νοεμβρίου 2011 κατέθεσε δεύτερα ασφαλιστικά μέτρα.
Στις 21 Δεκεμβρίου 2011 κατέθεσε και τρίτα ασφαλιστικά μέτρα.
Το Συμβούλιο Επικρατείας τον Οκτώβριο του 2011 όντως δήλωσε αναρμόδιο και τα παρέπεμψε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών άρχισε να εκδικάζει τα ασφαλιστικά μέτρα στις 30 Μαρτίου 2012.Έπειτα από τρεις μήνες διεξοδικής εκδίκασης της υπόθεσης, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε στις 6 Ιουλίου 2012 τελεσίδικα όλα τα ασφαλιστικά μέτρα με τις αποφάσεις Ν716/2012, Ν771/2012 & Ν772/2012.Το Υπουργείο με σειρά νόμιμων διαδικασιών και αποφάσεων όπως προβλέπεται, διεκπεραίωσε την αξιολόγηση και αποφάνθηκε ότι :
Α) τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και νόμιμα.
Β) η βαθμολογία Τεχνικής Περιγραφής της ΑΣΗΚ είναι 100 και της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 96.
Η ΑΣΗΚ συμμετείχε στον διαγωνισμό χωρίς να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στην διαδικασία του και κατ’ επέκταση στις άλλες εταιρίες ανά την Ελλάδα που συμμετείχαν στον διαγωνισμό στις Περιφέρειές τους. Αντίθετα η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ έκανε ότι είναι δυνατόν για να παρακωλύσει τον διαγωνισμό.Όπως προκύπτει απ’ όλα τα παραπάνω οι αρμόδιες Δικαστικές Αρχές αποφάνθηκαν οριστικά ότι ο διαγωνισμός ήταν αδιάβλητος και τηρήθηκε απόλυτα η νόμιμη διαδικασία.Κατά συνέπεια η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ενώ όφειλε να σεβαστεί, όπως όλοι μας, τις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατέθεσε και νέα ασφαλιστικά μέτρα με το ίδιο περιεχόμενο των απορριφθέντων και χωρίς καμία νέα αιτιολογία, τα οποία εκδικάζονται στις 9 και 23 Νοεμβρίου 2012. Είναι προφανής ο στόχος της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. να παρακωλύσει την ολοκλήρωση της νόμιμης διαδικασίας για χρονικό διάστημα πέραν της διετίας, δεδομένου ότι οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις επί των νέων προσφυγών θα εκδοθούν το 2013 χρονιά που λήγει επίσημα το έργο του άξονα 3.Επισημαίνουμε ότι για να μην κινδυνέψει το πρόγραμμα από τις παραπάνω προσχηματικές ενέργειες και αβάσιμες προσφυγές της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, η ΑΣΗΚ με δικιά της πρωτοβουλία επεδίωξε συνάντηση με την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, η οποία και έγινε τον Ιούνιο του 2012 με την παρουσία των Προέδρων και των Διευθυντών, προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός τόπος συνεργασίας για το καλό της περιφέρειας Ηπείρου. Δυστυχώς η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ αρνήθηκε την συνεργασία και η απάντησή της ήταν τα νέα ασφαλιστικά μέτρα.Είναι αξιοσημείωτο για μια κρατική στην ουσία εταιρία όπως είναι η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, η οποία υλοποιεί και Leader -4 μετά βίας έργα και αυτό το χρωστάει στην ΕΑΣ Ιωαννίνων που συμμετέχει στο επίπεδο λήψης αποφάσεων του προγράμματος- να πολεμάει με τόσο μένος μια αναπτυξιακή εταιρία των συνεταιριστικών επιχειρήσεων με εμβέλεια και εκτός Ηπείρου, η οποία έχει εμπράκτως αποδείξει την ικανότητά της στην υλοποίηση των ΟΠΑΑΧ έχοντας πάρει δύο φορές ΑΡΙΣΤΑ στον διαγωνισμό. Είναι μοναδικό φαινόμενο στην Ελλάδα.Δηλαδή κάθε φορά που απορρίπτονται οι ενστάσεις της ΗΠΕΙΡΟΣ, ξανακαταθέτει ενστάσεις στις αποφάσεις που απέρριψαν τις προηγούμενες ενστάσεις και πάει λέγοντας.
Η κατάσταση είναι οριακή και κρίσιμη!
Αυτή η καθυστέρηση έχει μεγάλες επιπτώσεις στην απορροφητικότητα των κονδυλίων και κατ επέκταση στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην ανάπτυξη της ηπειρωτικής υπαίθρου, ενώ 20 και πλέον εκατ. ευρώ κινδυνεύουν να χαθούν και 140 περίπου επενδυτικά προγράμματα πολιτών να είναι στον αέρα.Μετά από όλα αυτά ο κ. Καχριμάνης για να θολώσει τα νερά, έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει την ΑΣΗΚ ανύπαρκτη εταιρία. Ότι συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο η ΕΑΣ Πωγωνίου, ότι υπάρχει στο ΔΣ της ΑΣΗΚ μέλος της ΕΑΣ Πωγωνίου. Αναρωτιέται γιατί συμμετέχουν στην ΑΣΗΚ η ΠΕΔ Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών και η Τράπεζα Ηπείρου. Ερωτήματα με μοναδικό σκοπό να συσκοτίσουν την αλήθεια.Ενημερώνουμε τον κ. Καχριμάνη ότι η ΕΑΣ Πωγωνίου είναι υπό εκκαθάριση, άρα υφίσταται. Ενημερώνουμε τον κ. Καχριμάνη ότι στο ΔΣ της ΑΣΗΚ δεν μετέχει κανένας εκπρόσωπος της ΕΑΣ Πωγωνίου. Την σύνθεση του ΔΣ την αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία ορίζει φυσικά πρόσωπα και όχι εκπροσώπους των μετόχων της ΑΣΗΚ ΑΕ. Ενημερώνουμε τον κ. Καχριμάνη ότι οι άλλοι μέτοχοι συμμετείχαν με δική τους πρωτοβουλία σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, παίρνοντας ενδεικτικό μερίδιο μετοχών, ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.Εύλογα ο κάθε καλοπροαίρετος πολίτης αναρωτιέται σε τι αποσκοπούν αυτές οι ψευδείς αναφορές του κ. Καχριμάνη.Είπε ο κ. Καχριμάνης ότι υπάρχουν αντίθετες εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου. Να μας πει ποιες είναι αυτές. Να ενημερώσει την κοινωνία. Αν θέλει να του στείλουμε εμείς όλες τις αποφάσεις και τα πορίσματα των επιτροπών του Υπουργείου που δικαιώνουν την ΑΣΗΚ.Είναι προφανές ότι ο κ. Καχριμάνης θέλει την εταιρία της περιφέρειας, δλδ την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, - η οποία το επαναλαμβάνουμε αυτό θα της είχε απαγορευτεί να έχει το Leader, αν δεν συμμετείχε στο επίπεδο λήψης αποφάσεων η ΕΑΣ Ιωαννίνων, - να παίξει έναν ρόλο που δεν της αρμόζει, να εξυπηρετήσει παιχνίδια και σκοπιμότητες για κάποια ψηφουλάκια ώστε να αποκλείσουν τις Συνεταιριστικές εταιρίες και τους άλλους συνεργάτες τους από τα αναπτυξιακά προγράμματα, ειδικότερα του αγροτικού χώρου, αδιαφορώντας για την ζημιά που φέρνουν στον τόπο κυρίως σήμερα που η Ήπειρος έχει ανάγκη και το τελευταίο ευρώ.Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Περιφερειάρχης κατηγορεί τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τις Ενώσεις, την ΠΙΝΔΟ, την ΑΣΗΚ, με αποκορύφωμα τη θέση που πήρε για την ΔΩΔΩΝΗ. Λυπούμαστε πραγματικά για το ύφος και το περιεχόμενο των λόγων του.Αντί να αναγνωρίζει τη μοναδική στην Ελλάδα προσφορά και συμβολή στην ανάπτυξη που έχουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις της Ηπείρου και να στέκεται δίπλα τους, προτιμάει με ανυπόστατους και απαράδεκτους χαρακτηρισμούς να τις πολεμάει. Αντί να τιμάει το θεσμικό του ρόλο αγκαλιάζοντας αυτές, τον ευτελίζει ξεπερνώντας με τις ψευδείς αναφορές και τις συκοφαντίες του τα θεσμικά του όρια με το χειρότερο τρόπο.Μήπως περνάει από το μυαλό του η αυταπάτη καθώς προσπαθεί να απαξιώσει κάθε συνεταιριστική επιχειρηματικότητα ότι θα καταστήσει την Περιφέρεια τσιφλίκι του;Για τους λόγους αυτούς η ΑΣΗΚ ΑΕ, ως αυτόνομη οικονομική μονάδα και επειδή οι συνεχείς ύβρεις προξενούν ζημιά στην επιχειρηματική της εικόνα, είναι υποχρεωμένη όπως θα έκανε κάθε άλλη εταιρία να προασπίσει τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα του τόπου με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ