Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Ο Δήμος Ζίτσας στηρίζει μαθητές που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα

Ο Δήμος Ζίτσας σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων Γυμνασίου&Γενικού Λυκείου Ελεούσας στην προσπάθεια να στηρίξουν μαθητές που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, θα λειτουργήσουν δωρεάν τμήματα παροχής μαθησιακής υποστήριξης.Στα πλαίσια αυτά ευελπιστούμε στην ευαισθητοποίηση της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας και παρακαλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας εκπαίδευσης ή ιδιώτες εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων Φιλολόγων, Μαθηματικών, Φυσικών και Χημικών να προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους.Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και την Παρασκευή 19/10/2012 καλώντας κατά τις πρωινές ώρες στα εξής τηλέφωνα:
Δήμος Ζίτσας: 2651061308 (εσωτ. 502) κα. Παύλου Ιωάννα
Γεν. Λύκειο Ελεούσας: 2651061407 Διευθυντής κ. Παππάς Νικόλαος