Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Σεμινάριο στη Δερβιτσάνη και στο Αργυρόκαστρο για τους εκπαιδευτικούς της Ελληνικής Μειονότητας

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο  στη Δερβιτσάνη και στο Αργυρόκαστρο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς της Ελληνικής Μειονότητας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη Συμπληρωματικού Υλικού για τα Σχολεία της Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανπειστημίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιο Δ. Καψάλη, ένα πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το πρόγραμμα αφορά τη συγγραφή δεκαπέντε συνολικά σχολικών εγχειρίδιων, ένα βιβλίο για κάθε μία από τις πέντε τάξεις του Δημοτικού, τέσσερα βιβλία για τις τάξεις του Γυμνασίου και τρία βιβλία για τις τάξεις του Λυκείου. Επίσης, θα υπάρχουν τρία βιβλία για το Δάσκαλο και τον Καθηγητή αντίστοιχα με οδηγίες και επιπρόσθετο διδακτικό υλικό. Τα συγκεκριμένα βιβλία δεν έρχονται να αντικαταστήσουν τα αναγνωστικά και τα βιβλία της γλώσσας που χρησιμοποιούνται ήδη στα σχολεία της ελληνικής μειονότητας. Τα βιβλία αυτά εμπεριέχουν ένα συμπληρωματικό, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό, παρακολουθούν τα υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια, που χρησιμοποιούνται στα σχολεία της ελληνικής μειονότητας, αλλά φέρνουν μία ανανέωση τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και σε επίπεδο διδακτικής προσέγγισης, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της γλωσσικής διδασκαλίας.Στην Ημερίδα που διοργανώθηκε η επιστημονική και συγγραφική ομάδα των βιβλίων παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς ενδεικτικές ενότητες από τα βιβλία, ώστε να διατυπωθούν οι προβληματισμοί και οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια να ληφθούν υπόψη από τη συγγραφική ομάδα.Τόσο οι επίσημοι φορείς που παρέστησαν στο Σεμινάριο όσο και οι εκπαιδευτικοί τόνισαν την αναγκαιότητα και την προσφορά του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού, το οποίο αποτελούσε μακροχρόνιο αίτημα των εκπαιδευτικών της ελληνικής μειονότητας. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί προέβησαν σε χρήσιμες επισημάνσεις, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλβανία κ. Νικόλαος Κοτροκόης υποδέχτηκε τον επιστημονικό υπεύθυνο, τη συγγραφική ομάδα και όλους τους εκπαιδευτικούς στο Αργυρόκαστρο και εξήρε τους στόχους της προσπάθειας αυτής που αποβαίνει προς όφελος της εκπαίδευσης της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας.Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε, επίσης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αργυροκάστρου κ. Αριάν Πάνο, καθώς και ο Υπεύθυνος για τα σχολεία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας κ. Παντελής Παπάς, ενώ ενημερώθηκε για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και εξέφρασε την ευαρέσκειά του ο Υπουργός Εργασίας της Αλβανίας κ. Σπύρος Ξέρας.