Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Ανάδοχος για ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Πάργας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας,ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων-Κατασκευή τεχνικών στην περιοχή Δήμου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 290.000 ευρώ. Ανάδοχος είναι η κοινοπραξία Ηλία Κατσιμποκη, Κων/νου Κώστα, Ιωάννη Καραμπίτιανη και Ιωάννη Μάκη.