Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δ.Σ. Άρτας

Τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου και ώρα 7:00μμ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας, σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμού – Ισολογισμού) χρήσης 2011 του Δήμου Αρταίων», καθώς και 42 ακόμη θέματα.