Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

3.536.245,00 € για την προμήθεια & εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την επέκταση του Νοσοκομείου Φιλιατών

Η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.) προκήρυξε διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού του έργου ΄΄Επέκταση – Αναδιαρρύθμιση του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών», συνολικού προϋπολογισμού 3.536.245,00 ΕΥΡΩ.Η προμήθεια - εγκατάσταση του εξοπλισμού είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 14/11/2012.