Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Το Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναζητά δύο (2) ταλαντούχους υποψήφιους διδάκτορες για να δουλέψουν σε προγράμματα


Το Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναζητά δύο (2) ταλαντούχους υποψήφιους διδάκτορες για να δουλέψουν σε προγράμματα σχετικά με τη μοριακή παθογένεση του Συμπλέγματος Οζώδους Σκλήρυνσης (TSC), της σποραδικής πνευμονικής Λεμφαγγειολειομυομάτωσης (LAM) και σχετιζόμενων καρκίνων, με έμφαση στην ανακάλυψη φαρμάκων και στη μιτωτική ρύθμιση του mTOR.Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν πρωτοποριακό ρόλο στα προγράμματα αυτά. Η δημιουργηκότητα, η κριτική σκέψη, και ο ενθουσιασμός είναι πιό σημαντικά από προηγούμενη τεχνική εμπειρία. Άτομα με εμπειρία σε καλλιέργειες κυττάρων θηλαστικών και τεχνικές βιοχημείας/κυτταρικής βιολογίας θα προτιμηθούν. Ευθύνες περιλαμβάνουν ανασκόπηση βιβλιογραφίας, σχεδιασμό και εκτέλεση πειραμάτων (καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών, διαλογή βιβλιοθήκης φαρμάκων, κυτταρικές μεθόδους, μικροσκοπία, ανοσοαποτύπωση κτλ), συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, και παρουσιάσεις στις συναντήσεις εργαστηρίου και σε σεμινάρια. Πρόσθετες ευθύνες περιλαμβάνουν γενική οργάνωση του εργαστηρίου και προετοιμασία αντιδραστηρίων.Η ομάδα είναι μέρος του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής και βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Ελάχιστα προσόντα: Πτυχίο Βιολογίας, Ιατρικής, ή συναφούς πεδίου σπουδών. Εξαιρετική οργανωτική και επικοινωνιακή δεξιότητα, γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον κύριο ερευνητή (ΚΥ) Αριστοτέλη Αστρεινίδη μέσω e-mail στη διεύθυνση: aastrin@cc.uoi.gr
Υποδολή αίτησης: Υποβάλετε με e-mail πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα (με κατάλογο δημοσιεύσεων), προσωπική δήλωση (μια σελίδα), και ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας τριών (3) ατόμων που θα παράσχουν συστατικές επιστολές.