Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ:Εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου «NeTRoutes»

Την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου με τίτλο “Creating, implementing and promoting a network of thematic and alternative tourism and developing interpretive routes” και ακρωνύμιο «NeTRoutes», το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης έργων του διασυνοριακού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013», πραγματοποιεί την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ, στα γραφεία της επί της Πλ. Πύρρου &; Μιχ. Αγγέλου 1, η εταιρεία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (δ.τ.: «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.») ως επικεφαλής εταίρος με τη συμμετοχή των υπολοίπων εταίρων του έργου.Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 459.388,39 € και σε αυτό συμμετέχουν από την Ελλάδα: η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (Συντονιστής Εταίρος), η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Ζαγορίου και από την Αλβανία: η Νομαρχία Αργυροκάστρου και ο Δήμος Pogon της Περιφέρειας Αργυροκάστρου.Κύριος στόχος του έργου “Ne.T.Routes” είναι η ανάδειξη, προβολή και προώθηση διασυνοριακής περιοχής της Περιφέρειας Ηπείρου (Ζαγόρι, Κόνιτσα και Πωγώνι) και της Περιφέρειας Αργυροκάστρου ως ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό, δημιουργώντας ένα σταθερό δίκτυο θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού, που θα βασίζεται στην ενίσχυση και στην προώθηση της υψηλής πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς της περιοχής, με έμφαση στην ερμηνεία των πιθανών τουριστικών πόρων.Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2013, περιλαμβάνεται η δημιουργία ερμηνευτικών διαδρομών και κέντρων ενημέρωσης, η ανάπτυξη δικτυακής πύλης που θα διευκολύνει τη διάχυση των πληροφοριών σχετικά με την περιοχή, την έκδοση κοινού φυλλαδίου και οδηγού για την περιοχή, η οργάνωση σεμιναρίων, η συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ.