Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδρομές των ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννιτών

Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α διοργανώνει για τα μέλη των ΚΑΠΗ που έχουν ανανεώσει την συνδρομή τους για το έτος 2012 τις παρακάτω εκδρομές :
1. 6ημερη εκδρομή στη Βουδαπέστη (οδικώς )
Ημερ /νία 5-11 Οκτωβρίου
2. 5ημερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη (οδικώς)
Ημερ /νία 18-22 Οκτωβρίου
3. 6ημερη εκδρομή στις Δαλματικές Ακτές
Ημερ /νία 16-21 Οκτωβρίου
Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2651001049