Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΡΤΑ:Ο Γρηγόρης Βλάρας νέος αντιδήμαρχος καθαριότητας


Ο Δήμαρχος Αρταίων κύριος Γιάννης Παπαλέξης με την υπ’ αριθ. 17507/12-09-2012 Απόφασή του έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Θεόδωρου Γκούβα και με την υπ’ αριθ. 17583/13-09-2012 Απόφασή του μεταβιβάζει την ευθύνη της Καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου καθώς και της αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων στον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης κύριο Γρηγόριο Βλάρα.