Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Ψήφισμα τις συγκλήτου για τις περικοπές

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει την ανησυχία της για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος εξαιτίας των συνεχών περικοπών πόρων. «Η δραματική μείωση του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε συνδυασμό με τις πρόσθετες περικοπές στο ταμειακό υπόλοιπο όπως και της απαγόρευσης χρήσης αυτού κατά το τρέχον οικονομικό έτος απειλούν την εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία του Ιδρύματος».Αυτό επισημαίνεται σε ψήφισμα της Συγκλήτου το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη σχετική συνεδρίαση και τη συζήτηση που έγινε επί των οικονομικών θεμάτων.