Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Aπολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Σουλίου


Την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Σoυλίου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 217 του ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20, παρ.14 του Ν.3731/2008.Ο απολογισμός θα πραγματοποιηθεί την αίθουσα Καρκαμίσι στην Παραμυθιά.