Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Επιστολή-απάντηση της Κλειώς Γιαννούλη στον δήμαρχο

Με μεγάλη έκπληξη διάβασα στον τοπικό τύπο τη βρίθουσα από ύβρεις και απειλές, ανοιχτή επιστολή του κ. Δημάρχου Ηγουμενίτσας, προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.ΗΓ.,για το ζήτημα της σίτισης των λαθρομεταναστών – κρατουμένων, σε ύφος και ήθος , που δεν ταιριάζει σε δημόσιο άνδρα και μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν μας είχε συνηθίσει ο ηπίων τόνων, ευγενικός κατά τα άλλα, κ. Δήμαρχος.Την έκπληξή μου, ακολούθησε λύπη, πικρία, απογοήτευση, για το πού δύναται να οδηγήσει η αλαζονεία της εξουσίας.Ως μέλος του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΗΓ. , αισθάνθηκα την ανάγκη να απαντήσω στην εν’ λόγω επιστολή του κ. Δημάρχου, η οποία εμμέσως θίγει την αξιοπρέπειά μου, την τιμή και την υπόληψή μου, λόγω του, ότι αφορά ζήτημα , για το οποίο ελήφθη απόφαση του Δ.Σ., σε εκτέλεση της οποίας ο Διευθύνων Σύμβουλος προέβη, όπως όφειλε.Το ζήτημα της σίτισης των λαθρομεταναστών - κρατουμένων, που προέκυψε και στο οποίο αναφέρεται η επιστολή του κ. Δημάρχου, αφορά εσωτερικό διαχειριστικό ζήτημα του Οργανισμού, ο οποίος στα πλαίσια των συνεχών αιτημάτων της κρατικής εξουσίας για περιστολή των δαπανών και της αρχής της χρηστής διοικήσεως και με το δεδομένο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλλει κονδύλια για το σκοπό αυτό, τα οποία εξάλλου εξασφαλίζει η Δ/νση Ασφαλείας Ηγουμενίτσας, για τους δικούς της κρατουμένους, προσπάθησε να αφυπνίσει τη Λιμενική Αρχή, η οποία είναι η κυρίως αρμόδια για τη σίτιση των κρατουμένων, να επιδιώξει και να εξασφαλίσει τα παραπάνω κονδύλια.Στα πλαίσια αυτής της αφύπνισης και κινητοποίησης, ελήφθη και η σχετική απόφαση, μετά την άκαρπη εσωτερική αλληλογραφία με τη Λιμενική Αρχή.Μετά όμως, τη ρητή διαβεβαίωση του κ. Λιμενάρχη , ο οποίος επικοινώνησε με το αρμόδιο Υπουργείο, ότι η εξασφάλιση των κονδυλίων αυτών δεν δύναται να γίνει άμεσα για λόγους τεχνικούς και δημοσιολογιστικούς, η σίτιση των κρατουμένων – λαθρομεταναστών θα εξακολουθήσει να γίνεται απρόσκοπτα από τον Οργανισμό, χωρίς κανένα πρόβλημα.Είναι όμως απορίας άξιο, πώς ένα τέτοιο εσωτερικό ζήτημα , κοινοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος παντελώς αβασάνιστα, χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα, χωρίς να συμβάλει στη σίτιση ούτε με 1 ευρώ, προβαίνει σε δημοσίευση - ανοιχτή επιστολή με ανεπίτρεπτους, απαράδεκτους χαρακτηρισμούς , ανάξιους του αξιώματός του και του θεσμικού του ρόλου , που του προσδίδουν απύθμενη αμετροέπεια, εγωκεντρισμό και άκρατο λαϊκισμό.Και έρχομαι να αναρωτηθώ , για ποιο λόγο ο κ. Δήμαρχος επέλεξε αυτή την ακραία μορφή αντίδρασης, εκφράζοντας μάλιστα, όπως αναφέρει ο ίδιος στην επιστολή του και θέλει να πιστεύει, την βούληση της Θεσπρωτικής Κοινωνίας;Μήπως αυτό οφείλεται, στο ότι δεν έγιναν δεκτά μερικά από τα ΑΟΡΙΣΤΑ και ΑΤΕΚΜΗΡΙΩΤΑ αιτήματά του, για χρηματική επιχορήγηση του Δήμου, στο χρόνο που εκείνος επιθυμούσε;Επειδή, εκτός από την ανοικτή επιστολή του κ. Δημάρχου, υπήρξαν, σε μερίδα του τοπικού τύπου, προκλητικά και χωρίς νόμιμο έρεισμα δημοσιεύματα, για διάθεση από τα μέλη του Δ.Σ. των κερδών του Οργανισμού στην πόλη, στο σημείο αυτό, οφείλω μία απάντηση προς τους συμπολίτες μου , για να γίνει ξεκάθαρο το νομικό καθεστώς , που διέπει τον Οργανισμό, ώστε να μην αιωρούνται πλάνες, τις οποίες πολλοί εκμεταλλεύονται.Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία με μία μετοχή, που ανήκει εξ’ ολοκλήρου στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.Διάθεση των κερδών της, δύναται να γίνει μόνο με ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, όχι με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και κατά συνέπεια ΝΟΜΙΜΑ, μόνο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ είναι αρμόδιο να αποφαίνεται για τη διάθεση των κερδών της.O Οργανισμός, βάσει του καταστατικού λειτουργίας του και της νομοθεσίας, δε δύναται να προβαίνει σε μελέτη και εκτέλεση έργων, που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένος, τη διοίκηση και εκμετάλλευση της οποίας έχει.Η έλλειψη δυνατότητάς του να χρηματοδοτήσει έργα εκτός χερσαίας ζώνης λιμένος, επιβεβαιώθηκε, και με έγγραφη απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο , στο οποίο ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού , υπέβαλε γραπτό αίτημα για το θέμα αυτό.Εθιμοτυπικά βέβαια, από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι και σήμερα, έχει επικρατήσει, τόσο από τις προηγούμενες διοικήσεις όσο και από τη σημερινή, να προβαίνει σε χορηγίες και δωρεές με αποφάσεις του διοικητικού του Συμβουλίου, προς ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.Στην προκειμένη όμως περίπτωση, το Δ.Σ. του Ο.Λ.ΗΓ. δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα της Δημοτικής Αρχής , πολλών χιλιάδων ευρώ, για εκτέλεση έργων απ’ αυτή, εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένος, διότι δεν έχει την αρμοδιότητα και την εξουσία να κάνει κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά ούτε και σε απλή χορηγία αυτών προέβη , διότι τα αιτούμενα κονδύλια ήταν αόριστα, ατεκμηρίωτα, καθόσον δεν συνοδεύονταν, ούτε από έναν στοιχειώδη τουλάχιστον προϋπολογισμό, που να εξασφαλίζει τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση.Εξάλλου, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο , να δίνονται από τον Οργανισμό χορηγίες για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και στη συνέχεια να αιτούνται τα διπλάσια χρήματα για την ολοκλήρωση του έργου για το οποίο έγινε η χορηγία.Κάτι τέτοιο, μόνο χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος δεν είναι και εμείς τουλάχιστον (η σημερινή διοίκηση) , δεν θα συμμετέχουμε σε κατασπατάλησή του, πολύ περισσότερο δε, στη σημερινή συγκυρία, που η χώρα μας βρίσκεται στο «γκρεμό».Από τα παραπάνω λοιπόν, γίνεται σαφές και κατανοητό στον καθένα, ότι οι διάφοροι φορείς της πόλης, που τώρα διαμαρτύρονται, θα έπρεπε να είχαν κινητοποιηθεί , κατά τη δημιουργία του Οργανισμού, ώστε νομοθετικά να είχαν εξασφαλίσει, αντισταθμιστικά οφέλη για την πόλη, από τη λειτουργία του λιμένα.Κατόπιν τούτων , σήμερα, το μόνο που δύναται να γίνει, για να υπάρξει λήξη του θέματος, έτσι ώστε, ούτε ο Δήμος να αισθάνεται «επαίτης», ούτε εμείς ως μέλη του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΗΓ. να έχουμε την αίσθηση « ότι προδίδουμε την πόλη μας», είναι, όλοι οι φορείς της πόλεως να κινηθούν προς την κατεύθυνση τη αλλαγής του νομικού πλαισίου, που διέπει τον Οργανισμό. Διαφορετικά οι πολλαπλές και έντονες πιέσεις , προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΗΓ. , οι οποίες αγγίζουν τα όρια του εκβιασμού, δεν αποτελούν τίποτε άλλο, παρά μόνο ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ.Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμη κι αν υπήρξε κάποια προσωπική δυσαρέσκεια από την πλευρά του κ. Δημάρχου, οι προσωπικές πικρίες, δεν θα πρέπει να αποτελούν κίνητρο για ακραίες συμπεριφορές και ενέργειες, που αποσκοπούν στο πρόσκαιρο κέρδος των εντυπώσεων και δεν συμβάλουν στην ομαλή συνεργασία των θεσμών και των φορέων προς την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος.Ειδικότερα, η συνεργασία του Οργανισμού και του Δήμου Ηγουμενίτσας είναι επιβεβλημένη, όχι μόνο λόγω της οικονομικής συγκυρίας ,αλλά και από θέση αρχής και στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης .Αυτή όμως η συνεργασία θα πρέπει να κινείται στα πλαίσια της νομιμότητας , της ισοτιμίας και με βάση ΣΧΕΔΙΑ και ΣΤΟΧΟΥΣ.Πάνω απ’ όλα όμως, προϋποθέτει ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ και ΑΛΛΗΛΟ ΣΕΒΑΣΜΟ.

ΚΛΕΙΩ ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
Μέλος του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΗΓ.