Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

ΑΡΤΑ:Υπογραφή συμβάσεων κοινωφελούς εργασίας

Από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD» που έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Αρταίων ανακοινώνεται ότι:Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD» καλεί τους προσληπτέους της προκήρυξης υπ’ αριθ. ΚΟΧ 21.401/01/2012 από την Τρίτη 28 Αυγούστου 2012 έως την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012 και ώρα από 9:00 έως 15:00 να προσέλθουν στην αίθουσα Διώνη του Εκθεσιακού Κέντρου Άρτας για την υπογραφή των συμβάσεων εργασίας.
Οι προσληπτέοι οφείλουν να έχουν μαζί τους Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
Σημείωση:
Όσοι προσληπτέοι δεν απέστειλαν μαζί με το Έντυπο Αποδοχής Θέσης
1) το αντίγραφο της Κάρτας ΑΜΚΑ ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ
2) την φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
οφείλουν να τα προσκομίσουν τις ανωτέρω ημερομηνίες.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2651068532.