Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Με θέσεις και προτάσεις για την ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα

Ακούσαμε χθες τον πρόεδρο του περιφερειακού παραρτήματος Ηπείρου του ΓΕΩΤΕΕ να αναλύει με ανάγλυφο τρόπο την υφιστάμενη κατάσταση του πρωτογενή τομέα στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα δεν παρέλειψε να καταθέσει και εμπεριστατωμένες προτάσεις σχετικά με την αξιοποίηση του προγράμματος διανομής δημοτικών και δημόσιων γαιών σε ακτήμονες νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Γενικά ο Σπύρος Μπαλαμπέκος δεν πολυεμφανίζεται στα τοπικά ΜΜΕ αλλά όταν το κάνει έχει πραγματικά κάτι να πει. Το θέμα είναι ποιοι τον ακούνε στην αυτοδιοίκηση α' και κυρίως β' βαθμού...