Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Σεμινάριο με θέμα «Οι προοπτικές των επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων» στο Επιμελητήριο Άρτας Διοργανώνει το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Το ΤΕΙ Ηπείρου διοργανώνει ένα σεμινάριο συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking seminar) την Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012, στις 18:30 μμ, στο Επιμελητήριο Άρτας με θέμα «Οι προοπτικές των επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων».Το σεμινάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια του Έργου INNOVA – Διεθνές Κέντρο Εφαρμοσμένης Γνώσης για την Καινοτομία στις Μεσογειακές Χώρες που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 και στόχοι του σεμιναρίου είναι:
1. να ενισχυθεί η γνώση γύρω από την τοπική αγορά με τον εντοπισμό και την αναγνώριση των δυνατών σημείων και των αδυναμιών των προϊόντων και των υπηρεσιών σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τα αγροτικά προϊόντα & τα τρόφιμα, ώστε να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι σημαντικότερες ανάγκες για εκπαίδευση και εξειδίκευση,
2. να αναλυθεί το πλαίσιο προκειμένου να δημιουργηθούν καινοτόμες υπηρεσίες που θα δώσουν σε όλους όσοι σχετίζονται με τον αγροδιατροφικό τομέα την ευκαιρία να επωφεληθούν από τις νέες προτάσεις βελτίωσης και τα νέα εργαλεία ανάπτυξης.
Με βάση τις ανάγκες που θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα οργανωθούν εξειδικευμένα σεμινάρια εκπαίδευσης, στα οποία θα προσκληθούν να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενοι νέοι επιχειρηματίες και πτυχιούχοι σχολών σχετικών με τον αγροδιατροφικό τομέα και τη βιομηχανία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.Όπως τονίζει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος, Επικ. Καθηγητής του ΤΕΙ Ηπείρου:«Κύρια επιδίωξη του σεμιναρίου είναι να ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ των παραγωγών γνώσης (π.χ. πανεπιστήμια & ερευνητικά κέντρα) και όλων εκείνων, ενεργών και δυνάμει επιχειρηματιών, που μπορούν και πρέπει να αξιοποιήσουν τη γνώση αυτή προς όφελος της ανάπτυξης και βελτίωσης των επαγγελματικών/επιχειρηματικών τους σχεδίων.Οι ομιλητές μας θα παρουσιάσουν στους συμμετέχοντες πιθανές λύσεις και καλές πρακτικές που είναι διαθέσιμες και μπορούν να προσφερθούν σε επιχειρήσεις και ιδιώτες μέσω των δωρεάν μαθημάτων εκπαίδευσης που θα οργανωθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.Οι συμμετέχοντες, από την πλευρά τους, καλούνται να επιλέξουν, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και μέχρι τον Σεπτέμβριο, τις λύσεις αυτές και τις καλές πρακτικές που τους είναι απαραίτητες και στις οποίες θα ήθελαν να εκπαιδευτούν οι ίδιοι ή να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, καθώς επίσης να συζητήσουν με τους ειδικούς συγκεκριμένες ανάγκες για τις οποίες αναζητούν άμεσες λύσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος.Το σεμινάριο αυτό είναι επίσης μια καλή ευκαιρία για να γνωρίσουν το Έργο INNOVA NET άνθρωποι που έχουν αναξιοποίητο στο ντουλάπι τους κάποιο καινοτόμο επιχειρηματικό σχέδιο ή απλά μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα, καθώς μέσα στην επόμενη χρονιά θα επιλεγούν και θα χρηματοδοτηθούν με ένα σημαντικό αρχικό κεφάλαιο που θα δοθεί από το Έργο οι τρεις αξιολογότερες ιδέες προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίησή τους.Στο πλαίσιο αυτό προσκαλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στο σεμινάριο εν ενεργεία και δυνάμει επιχειρηματίες, εργαζόμενοι στον αγροδιατροφικό τομέα εν γένει, πτυχιούχοι σχολών γεωπονίας και τεχνολογίας γεωπονίας, εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών Αρχών, ερευνητικών κέντρων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».Η ατζέντα του σεμιναρίου περιλαμβάνει παρουσιάσεις και συζήτηση γύρω από θέματα όπως: Αειφορική Γεωργία, Τεχνολογίες Αιχμής στην υπηρεσία του αγροδιατροφικού τομέα, θέματα marketing, ευκαιρίες για καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις και σενάρια βιώσιμης ανάπτυξης στη βιομηχανία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. -