Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Εκλέχθηκαν οι αντιπρόσωποι του Δήμου Αρταίων στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ

Κατά πλειοψηφία έγινε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας η εκλογή των αντιπροσώπων του Δήμου Αρταίων στο Δ.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου. Ο Δήμος Αρταίων εκλέγει τρεις αντιπροσώπους εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να προέρχεται από το σύνολο της μειοψηφίας, με υπόδειξη του συνόλου της μειοψηφίας. Ως τακτικά μέλη εκλέχθηκαν ο Γιάννης Παπαλέξης (Δήμαρχος), ο Θεόδωρος Γκούβας από την πλειοψηφία και η Αναστασία Σίμου από την μειοψηφία. Ως αναπληρωματικά εκλέχθηκαν ο Χρήστος Γιώτης και ο Ευάγγελος Σκανδάλης από την πλειοψηφία και ο Μιχάλης Κοτσαρίνης από την μειοψηφία.Ο επικεφαλής της «Δημοτικής αλλαγής» Χρ. Ξυλογιάννης απείχε από τη διαδικασία της εσωτερικής ψηφοφορίας λόγω διαφωνίας του, όπως είπε, με τα προβλεπόμενα στο νόμο του «Καλλικράτη» για την εκπροσώπηση των παρατάξεων στα όργανα λέγοντας «λειτουργούν αντιδημοκρατικά, δεν υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση, δεν συμμετέχουμε καθόλου στην ψηφοφορία». Την ένστασή του για την αναλογικότητα της εκπροσώπησης, που απορρέει από το νόμο, εξέφρασε και ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κ. Παπαϊωάννου και για το λόγο απείχε επίσης από τη διαδικασία.Ο Χρ. Παπάζογλου πρότεινε αρχικά για αντιπρόσωπο εκ μέρους της μειοψηφίας τον κ. Νίκο Κέφη λόγω και της εμπειρίας που έχει στη διαχείριση των απορριμμάτων ως πρώην Δήμαρχος της περιοχής Βλαχερνών όπου κατασκευάστηκε ο ΧΥΤΑ. Πρόταση την οποία δεν αποδέχτηκε ο κ. Κέφης, ο οποίος ευχαρίστησε τον κ. Παπάζογλου.Με την υπ’ αριθμ. 25531/6262/10-5-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύτηκε στο αρ.1826/8-6-2012 ΦΕΚ, συστάθηκε ο περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου στο οποίο συμμετείχε και ο Δήμος Αρταίων. Στην ανωτέρω απόφαση ορίζεται ότι ο αριθμός των αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου που θα συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ ανέρχεται σε τρεις. Σκοπός του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα και με την κ.υ.α. 2527/2009 (Α΄ 83). Έδρα του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ ορίζεται η έδρα της οικείας περιφέρειας. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται σε τριάντα έτη και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου.