Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Έναν γεωπόνο θα προσλάβει η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας

Έναν (1) γεωπόνο για το πρόγραμμα Δακοκτονίας 2012 πρόκειται να προσλάβει η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 4 μηνών περίπου (από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 30-11-2012) και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Γεωπόνου ΑΕΙ και δίπλωμα οδήγησης ερασιτεχνικής κατηγορίας.Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει με τη μοριοδότηση μίας σειράς κριτηρίων που είναι: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία, αριθμός ανήλικων τέκνων, αριθμός τέκνων μονογονεϊκής οικογένειας, βαθμός τίτλου σπουδών και εμπειρία.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την Δευτέρα 16 μέχρι και την Τετάρτη 25 Ιουλίου στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Λ. Ειρήνης 65, 3ος όροφος.Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 26820 24768 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.