Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

ΑΡΤΑ: Απαγόρευση κυκλοφορίας προς Κορφοβούνι

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ανακοινώνεται ότι προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου «Παράκαμψη συνοικισμού Έλατος Κορφοβουνίου», απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην 4η επαρχιακή οδό Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας στο συνοικισμό Έλατος Κορφοβουνίου, για το χρονικό διάστημα από τις 23-07-2012 έως και τις 03-08-2012. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας μπορεί να γίνεται από τον επαρχιακό δρόμο «Άρτα – Μπανιώτη – Χανόπουλο – Αμμότοπος – Αυχένας Κιάφας – Ροδαυγή».Οι απαραίτητες πληροφοριακές πινακίδες με την ένδειξη «ΔΡΟΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΤΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ» και πινακίδες καθοδήγησης προς εναλλακτικές διαδρομές, θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία για την έγκαιρη ειδοποίηση των οδηγών.Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ζητά την κατανόηση των κατοίκων της περιοχής και των διερχόμενων από τη συγκεκριμένη οδό καθώς πρόκειται για μια ολιγοήμερη ταλαιπωρία, προκειμένου να κατασκευαστεί ένα έργο που θα διευκολύνει τη διέλευση των οχημάτων, επιλύοντας χρόνια κυκλοφοριακά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.