Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στην Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τρίτη 5 Ιουνίου συζητήθηκε το θέμα της λειτουργίας των ΤΑΞΙ στον Δήμο Πωγωνίου.Η Παράταξή μας, πιστή στην άποψη ότι πρέπει να έχουμε λόγο και αρμοδιότητα στην διευθέτηση και την χάραξη πολιτικής για όλα τα ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, προσεγγίζοντας υπεύθυνα και σοβαρά το ζήτημα, κατέθεσε συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πρόταση προς συζήτηση στο Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη το νέο περιβάλλον, τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, τις αλλαγές που έχουν επέλθει αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας μας, όπως η δημιουργία του νέου Δήμου, το νέο θεσμικό πλαίσιο, την συγκεκριμένη πρόταση των επαγγελματιών ταξί της περιοχής μας κ.ά.Η πρότασή μας, εκφράζει τις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται και τις νέες προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας, διασφαλίζει ίσα δικαιώματα για όλους τους επαγγελματίες ταξί του Δήμου μας και επιπλέον βελτιώνει την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των πολιτών, εξασφαλίζοντας την ισότιμη και δίκαιη πρόσβαση όλων.Συγκεκριμένα:
ΣΧΕΤΙΚΑ :
Α) Νόμος 4070/2012 (Α’ 82), Άρθρα 83,84,85,87
Β) Έγγραφο Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων/Γεν. Δ/νση Μεταφορών
Οικ. Α 20534/ 1646/4-5-2012 (ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΤΟ)
Γ) Έγγραφο Υπ. Υποδομών, Μεταφορών& Δικτύων/Γεν. Δ/νση Μεταφορών
Οικ. Α 24679/ 2067/31/5/2012/Ορθή Επανάληψη 1-6-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΒ1-9ΩΓ)
Δ) Έγγραφο Επαγγελματιών Ταξί Δήμου Πωγωνίου προς Περιφέρεια Ηπείρου/23-5-2012
Ε) Έγγραφο Επαγγελματιών Ταξί Δήμου Πωγωνίου προς Περιφέρεια Ηπείρου/30-5-2012
Λαμβάνοντας υπόψη:
· τη δομή του οδικού δικτύου του Δήμου μας, τις ανάγκες μεταφοράς του επιβατικού κοινού και τον ισχύοντα βαθμό κάλυψής τους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς
· την μεταβολή που έχει προκύψει στο μόνιμο πληθυσμό της περιοχής μας, και τη συνεχιζόμενη τάση μείωσης αυτού
· την αναγκαστική ένταξη των επαγγελματιών ταξί σε υψηλότερες ασφαλιστικές κλάσεις και ταμεία, και την κατάργηση ασφάλισής τους στον ΟΓΑ
· ότι οι επαγγελματίες ταξί δεν θα μπορούν για πολύ ακόμη να αντεπεξέλθουν στις μεγάλες υποχρεώσεις που έχει ένα ΑΓΟΡΑΙΟ, και οι οποίες είναι ακριβώς ίδιες με ένα ταξί μεγάλης πόλης.
Και επειδή:
1. Βάσει των ανωτέρω Α,Β,Γ σχετικών εγγράφων προκύπτει ότι οι υπάρχουσες έδρες μπορούν είτε να διατηρηθούν ως έχουν, είτε να συνενωθούν, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι στην ευχέρεια της Περιφέρειας η απόφαση αυτή και αυτό πρέπει να καταγραφεί ρητά στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και πάντως μέχρι τις 10 Ιουνίου 2012.
2. Στις έδρες που θα προκύψουν από συνένωση κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 83 του ν.4070/2012, μπορεί να εφαρμοστεί τιµολόγιο 1 (µονή ταρίφα) και αυτό θα ωφελήσει την τοπική κοινωνία (και ζητάμε να το εγγυηθούν οι ίδιοι οι επαγγελματίες).
3. Συνένωση δύναται να προκύψει σύμφωνα με το Γ σχετικό μεταξύ όμορων εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας και το όμορο υπάρχει στο Δήμο Πωγωνίου και έτσι διασφαλίζεται η χωρική συνέχεια.
4. Μια τέτοια συνένωση εδρών μπορεί μελλοντικά να οδηγήσει στην ίδρυση συνεταιρισμού των Επαγγελματιών Ταξί του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 87 του Α Σχετικού, με αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό τους και την βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών (και το ευχόμαστε να γίνει σύντομα)
Με τις προϋποθέσεις ότι :
· θα οριστούν στάσεις (πιάτσες) Ταξί στα παρακάτω σημεία:
Δελβινάκι, Καλπάκι, Κεφαλόβρυσο, Παρακάλαμος, Πωγωνιανή
· Στις στάσεις θα σταθμεύουν έως 3 το πολύ ΕΔΧ, με σειρά προτεραιότητας αυτή της άφιξής τους σε αυτές

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Την συνένωση των υφιστάμενων εδρών, σε μία κεντρική και ενιαία για όλους τους επαγγελματίες ταξί, έδρα για το Δήμο Πωγωνίου, η οποία μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις (Δελβινάκι, Καλπάκι, Κεφαλόβρυσο, Παρακάλαμο, Πωγωνιανή), και η οποία ως ΜΟΝΑΔΙΚΗ και κοινή για όλους τους επαγγελματίες θα διασφαλίζει τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται και τα 14 υφιστάμενα ΕΔΧ αυτοκίνητα ελεύθερα σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα.Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να υπερψηφίσει την πρότασή μας, και αυτή να αποτελέσει την εισήγηση του Δήμου Πωγωνίου προς το Περιφερειακό Συμβούλιο».

Ο επικεφαλής της παράταξης και αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης: Ντόντης Γιάννης


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Αλεξίου Γιώργος, Καραγιώργος Γιάννης, Μεντής Χαράλαμπος,
Κολιάκης Δημήτρης, Σώτος Γιάννης, Τόπουλος Βασίλης.