Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Νέο σάρωθρο απέκτησε ο δήμος Βορείων Τζουμέρκων

Νέο σάρωθρο απέκτησε ο δήμος Βορείων Τζουμέρκων χάρη στις πολύ καλές φιλικές σχέσεις του αντιδημάρχου Βαίτση Νίκου με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του δήμου Αρταίων, Γκούβα Θεόδωρο. Είναι ένα μηχάνημα που για το δήμο Αρταίων δεν ήταν πλέον επαρκές για τις ανάγκες καθαριότητας ενώ στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων η βοήθειά του θα είναι πολύτιμη. Η δωρεά προς το δήμο Βορείων Τζουμέρκων έγινe αφού ο δραστήριος αντιδημάρχος Αρταίων προέβη στην αγορά νέου μεγάλου σάρωθρου αξίας 220.000 Euro.