Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων η μελέτη για την αποκατάσταση της Όασης

Εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων η μελέτη για την αποκατάσταση της Όασης και του περιβάλλοντος χώρου, η οποία είχε εκπονηθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών.Η έγκριση αυτή δίνει το πράσινο φως στο Δήμο ώστε να προχωρήσει τις διαδικασίες για ένταξη του έργου αποκατάστασης σε κοινοτικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα.Στόχος είναι ο χώρος της Όασης να ανακτήσει την παραδοσιακή του μορφή και λειτουργία με πλήρη αποκατάσταση του κτιρίου που αποτελεί αρχιτεκτονική δημιουργία του Άρη Κωνσταντινίδη.