Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Ημερίδα του ΤΕΙ Ηπείρου

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) - ΤΕΙ Ηπείρου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους, διοργανώνεται ημερίδα με θέμα:"Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Εξελίξεις στην Αξιολόγηση",που θα πραγματοποιηθεί στην Ηγουμενίτσα την Τετάρτη 30-05-2012 και ώρα 11:00 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Παραρτήματος Ηγουμενίτσας του ΤΕΙ Ηπείρου.