Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Μεταφέρονται οι υπηρεσίες του ΚΕΠ Δήμου Ιωαννιτών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μετεγκατάσταση του ΚΕΠ 322 (πρώην Νομαρχίας Ιωαννίνων) στην οδό Μιχαήλ Αγγέλου 8. Λόγω της μεταφοράς τις ημέρες αυτές θα εξυπηρετούνται μόνο πολίτες που θέλουν να εγγραφούν στο πρόγραμμα τουρισμού του ΟΓΑ.Για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα υπόλοιπα ΚΕΠ του Δήμου Ιωαννιτών, τα οποία λειτουργούν στην Ανατολή, το Πέραμα, τον Κατσικά και την Πεδινή.