Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Το μείζον πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού εκθέτει ο Φίλιππας Φίλιος

Το μείζον πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού εκθέτει ο Δήμαρχος Ιωαννίνων με δύο έγγραφα που έστειλε σήμερα.Το πρώτο έγγραφο έχει αποδέκτη τον Υπουργό Εσωτερικών Αντώνη Μανιτάκη και με αυτό ο Δήμαρχος ζητά την έκδοση πράξης που να εξαιρεί και να επιτρέπει την πρόσληψη προσωπικού στους Δήμους με δίμηνες συμβάσεις για εργασίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες σε ευαίσθητους τομείς όπως είναι η καθαριότητα και το πράσινο.Το δεύτερο έγγραφο έχει επίσης ως αποδέκτη τον Υπουργό Εσωτερικών και κοινοποιείται στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, την ΠΟΕ-ΟΤΑ και τα πολιτικά κόμματα και σε αυτό αναλύονται τα προβλήματα που προκύπτουν στη λειτουργία του Δήμου εξ αιτίας της λήξης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών και της αδυναμίας ανανέωσής τους.Αναλυτικά το έγγραφο του δημάρχου έχει ως εξής: «Ο Δήμος Ιωαννιτών, όπως και πολλοί άλλοι Δήμοι της χώρας, αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με υπαλληλικό προσωπικό στους ευαίσθητους τομείς της καθαριότητας και των συνεργείων, τις ανάγκες των οποίων μέχρι αύριο (25/05/2012) καλύπτουν εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας.Εξαιτίας της προκήρυξης των δύο (2) εκλογικών αναμετρήσεων (06/05 και 17/06) αφ’ ενός μεν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας (αν και έχουν εγκριθεί τα αποτελέσματα από τον ΑΣΕΠ), αφ’ ετέρου δε υπάρχει απαγόρευση προκήρυξης πρόσληψης επί συμβάσει προσωπικού.Όλα τα παραπάνω δημιουργούν σοβαρότατο κενό στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου προς τους συμπολίτες, κυρίως, όμως, στην προετοιμασία για την ομαλή διεξαγωγή των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών (στήσιμο καλπών, καθαριότητα εκλογικών τμημάτων, αποκομιδή απορριμμάτων κλπ.).Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε να εξετάσετε άμεσα τη δυνατότητα είτε της διάθεσης προσωπικού μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, είτε την παράταση των οκτάμηνων συμβάσεων, οι οποίες έχουν συναφθεί με όλες τις νόμιμες διαδικασίες».