Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Μέχρι την 28η Μαΐου η υποβολή των αιτήσεων για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Συκιών

Γράφει ο Χρήστος Τσιρογιάννης
Εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας η πρόσκληση εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του δικαιώματος του Δημοσίου για την έρευνα και την διαχείριση του πιθανού και του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Συκιών Π.Ε. Άρτας χαμηλής θερμοκρασίας ή τμημάτων αυτών.Η πρόσκληση αυτή βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας www.apdhp-dm.gov.gr
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την 28η Μαΐου 2012, αίτηση συνοδευόμενη με τεχνική έκθεση περιγραφής του γεωθερμικού πεδίου ενδιαφέροντος και στοιχείων προτιθέμενης επένδυσης για την αξιοποίηση αυτού. Οι αιτήσεις αυτές θα υποβληθούν στην Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας, Τμήμα Φυσικών Πόρων Ηπείρου, που εδρεύει στα Ιωάννινα (Β.Ηπείρου 17, 45445 Ιωάννινα).Στην συνέχεια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας, θα προβεί στην διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων, για τα πεδία ή/και τα τμήματά τους για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον για εκμίσθωση.Η αξιοποίηση του επίσημα αναγνωρισμένου γεωθερμικού πεδίου της πεδιάδας Άρτας στην περιοχή Συκιών (ΦΕΚ 1012/Β/05 & ΦΕΚ 1058/Β/09), αποτελεί ένα αναπτυξιακό έργο για την περιοχή μας.Το έργο αυτό είναι ώριμο μιας και υπάρχει η μελέτη που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ, από την οποία προκύπτει ότι η βεβαιωμένη έκταση του πεδίου είναι 11,2 km2, η θερμοκρασία του νερού που ανέρχεται στην επιφάνεια αρτεσιανά κυμαίνεται από 32οC ως 50οC και η οροφή του γεωθερμικού ταμιευτήρα βρίσκεται σε βάθος κυμαινόμενο από τα 280 m έως 480 m. Για μέση θερμοκρασία 35οC τα in situ αποθέματα του γεωθερμικού ρευστού ανέρχονται σε 79x106 m2 που αντιστοιχούν σε ενεργειακό δυναμικό 120.000 τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου ανά έτος.Οι χρήσεις και οι προοπτικές του πεδίου που προτείνονται από την μελέτη είναι για: θέρμανση θερμοκηπίων, ιχθυοκαλλιέργεια, αντιπαγετική προστασία, κάλυψη θερμικών αναγκών πτηνοτροφικών μονάδων, θέρμανση οικισμών και ιαματικό τουρισμό.Η πιθανή επέκταση του εν λόγω γεωθερμικού πεδίου φθάνει τα 53,8 km2 με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 25 μέχρι 50 °C. Για μέση θερμοκρασία 38οC τα in situ αποθέματα του γεωθερμικού ρευστού ανέρχονται σε 42x107 που αντιστοιχούν σε ενεργειακό δυναμικό 760.000 τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου ανά έτος.Η αξιοποίηση της ενεργειακής αυτής πηγής μπορεί να έχει σε τοπικό επίπεδο σημαντικά θετικά αποτελέσματα στην κάλυψη ενεργειακών παραγωγικών δραστηριοτήτων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και στη μείωση της εξάρτησης από τα υγρά καύσιμα.