Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Στις 28 Ιουνίου η γενική συνέλευση της spider‎

Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. για τις 28/6, ημέρα Πέμπτη, στις 10:00, στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δήμου Ζίτσας, Νομού Ιωαννίνων, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε η διοίκηση της Spider.Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,θα συζητηθούν συνολικά 10 θέματα της ημερήσιας διάταξης.Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 και σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 αμφότερες στον ίδιο τόπο. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.