Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Με 25 προτάσεις η Ήπειρος στις Οδικές Μεταφορές

Επενδύσεις 3 εκατ. ευρώ στην περιοχή αναζητούν τα σχέδια που κατατέθηκαν στο πρόγραμμα του ΕΠΑΝ
Οι προτάσεις από την Ήπειρο είναι τελικά 25 ανάμεσα στα 573 επιχειρηματικά σχέδια που κατατέθηκαν, όπως σημειώσαμε και χτες, με την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων για ένταξη στη δράση του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών».Όλες οι προτάσεις είναι συνολικού προϋπολογισμού 67,5 εκ. ευρώ και αιτούνται δημόσιας επιδότησης της τάξης των 46,7 εκ. ευρώ, ενώ τα 25 σχέδια που έχουν κατατεθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου έχουν συνολικό προϋπολογισμό τα 3.123.818,76 ευρώ και τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 2.164.220,21.Η συγκεκριμένη δράση του ΕΠΑΝ ΙΙ συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 30 εκ ευρώ στοχεύει στην χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων, υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων που έχουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα στον κλάδο των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και υπηρεσιών μετακόμισης.Στην Ήπειρο οι προτάσεις κυμαίνονται από 80 χιλ. ως και 150 χιλ. ευρώ μέσο όρο και αφορούν νέες και παλιές μεταφορικές εταιρίες.Με το πρόγραμμα γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστούν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, η μείωση του μεταφορικού κόστους με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και οι προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων και προωθητικών ενεργειών.Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της δράσης είναι ο ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr).

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ