Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Αναστολή από τον ΑΣΕΠ των προσλήψεων ΚΟΧ στο Δήμο Αρταίων

Σχετικά με την αναστολή των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ο Δήμαρχος Αρταίων κύριος Γιάννης Παπαλέξης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η προκήρυξη των θέσεων κοινωφελούς εργασίας έγινε από τον δικαιούχο φορέα «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «ΙCSD» που συνεργάζεται με το Δήμο Αρταίων, με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας και έπειτα από την έγκριση του ΑΣΕΠ. Την ίδια περίοδο υπήρξαν προκηρύξεις ανάλογων θέσεων και από άλλους δικαιούχους φορείς που αφορούσαν την Άρτα. Η αναστολή των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας έγινε έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και αφορά το σύνολο των διαδικασιών επιλογής και πρόσληψης απ’ όπου και από όποιον και αν προέρχονταν σε πανελλαδικό επίπεδο. Έπειτα απ’ όλα αυτά γίνεται κατανοητό ότι η προσπάθεια εμπλοκής του Δήμου Αρταίων στην όλη εξέλιξη γίνεται εκ του πονηρού αφού ο Δήμος Αρταίων ουδεμία αρμοδιότητα είχε τόσο στην προκήρυξη όσο και στην αναστολή της συγκεκριμένης διαδικασίας. Τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι η διαδικασία πρόσληψης θα είναι αδιάβλητη αφού θα γίνει με βάση τον πίνακα μοριοδότησης του ΑΣΕΠ ο οποίος συνοδεύει την προκήρυξη και μπορούν να τον βρουν όλοι στον πίνακα ανακοινώσεων στο δημαρχείο Άρτας καθώς και στο www.arta.gr στην κατηγορία «Προκηρύξεις». Άρα ο κάθε πολίτης μπορεί να υπολογίσει μόνος του τα μόριά του. Ως εκ τούτου κανένας δεν εξαρτάται ούτε απ’ το Δήμαρχο, ούτε από τους Αντιδημάρχους, ούτε από κανέναν άλλο παράγοντα».